Borgerservice

Arbejdsopgaver

 • Skat: forskudsopgørelser og årsopgørelser 
 • Folkeregister: flytning, sygesikring og legitimationskort til unge 
 • Pas og kørekort 
 • Vielser 
 • Beboerindskudslån og lån til ejendomsskat 
 • Personlig tillæg, helbredstillæg, varmetillæg og befordring til læge 
 • Kontant-/uddannelseshjælp, enkeltydelse samt integrations-, revaliderings-, ledigheds- og ressourceforløbsydelse
 • Pladsanvisning, økonomisk friplads til daginstitution
 • Opkrævning af kommunale krav, afdragsordninger 
 • Kontrol af misbrug af sociale ydelser
 • NemID
 • Reception og postbehandling
 • Henvendelser vedrørende særlig social støtte til voksne, fx tilbud til handicappede, kontaktpersoner, ledsager, alkoholbehandling og misbrugsbehandling.

Telefonisk kontakt kan ske på nr. 87 80 33 33

Afdelingens e-mailadresse

borgerservice@odder.dk 

Telefon til Borgerservice

 8780 3333

Britta Kempel Afdelingsleder
Tlf.: 87 80 34 34
E-mail: britta.kempel@odder.dk
Nina Løve Controller
E-mail: nina.love@odder.dk 
Lars Nors Digitaliseringskoordinator
E-mail: lars.nors@odder.dk
Pia Hartmann Andersen E-mail: pia.hartmann@odder.dk
Mette Bruun E-mail: mette.bruun@odder.dk
Jonna Foght E-mail: jonna.foght@odder.dk
Inger Lise Hesselbjerg E-mail: inger_lise.hesselbjerg@odder.dk
Torben Højris E-mail: torben.hojris@odder.dk
Mette Louise Ingvardsen E-mail: mette.ingvardsen@odder.dk
Pia Møller Jensen E-mail: pia.jensen@odder.dk
Gitte Kirkegaard E-mail: gitte.kirkegaard@odder.dk
Inge Lise Mortensen E-mail: inge_lise.mortensen@odder.dk
Vibeke Mullin E-mail: vibeke.mullin@odder.dk
Jørgen Møholt E-mail: jorgen.moeholt@odder.dk
Inger Møller E-mail: inger.moeller@odder.dk
Susanne Obert E-mail: susanne.obert@odder.dk
Margit Pedersen E-mail: margit.pedersen@odder.dk
Lene Petersen  E-mail: lene.petersen@odder.dk
Malene Rauff E-mail: malene.rauff@odder.dk
Irene Skovhus E-mail: irene.skovhus@odder.dk
Christina Søndergaard E-mail: christina.sondergaard@odder.dk
Hanne Riis Svit E-mail: hanne.svit@odder.dk
Mette Greve Sørensen  E-mail: mette.sorensen@odder.dk
Jane Kær Trop E-mail: jane_kaer.tropp@odder.dk
Majbritt Weihrauch E-mail: majbritt.weihrauch@odder.dk
Reception Tlf.: 87 80 33 33
 E-mail: borgerservice@odder.dk