Teknik & Miljø

Fælles e-mail

 teknikogmiljoe@odder.dk

 

Ledelse 

Casper Grønborg Teknisk chef
Tlf.: 30 84 34 50
E-mail: casper.gronborg@odder.dk 
Bent H. Mortensen Souschef
Tlf.: 30 84 34 81
E-mail: bent.mortensen@odder.dk

 

Byggeri
Byggesagsbehandling, landzoneadministration.

Tlf.
Fælles e-mail
EAN

29 22 27 28
byggeri@odder.dk 
5798006128617

 

Byggesagsbehandlerne kan træffes efter aftale:
Mandag – Torsdag: kl. 10.00 – 14.00
Fredag: kl. 10.00 – 12.00

Det er kun i tilfælde af spørgsmål vedrørende en specifik byggesag, hvor du ved hvem der er sagsbehandler, at du skal bruge den enkelte sagsbehandlers mail adresse.
Ved alle andre henvendelser til Team Byggeri, skal du benyttes teamets fælles e-mail adresse.

Bo Nielsen

 

Teamkoordinator og byggesagsbehandler
E-mail: bo.Nielsen@odder.dk

Anders Blok

 

Byggesagsbehandler og landzoneadministration
E-mail: anders.blok@odder.dk

Annette Fruelund

Byggesagsbehandler
E-mail: annettefruelund@odder.dk

Anders Grønkjær-Petersen

Byggesagsbehandler   
E-mail: anders.groenkjaer@odder.dk

Lars Harritsø

Byggesagsbehandler
E-mail: lars.harritsoe@odder.dk

Jonna Juul

Sekretariat, spørgsmål til sagsbehandling, materiale til ansøgning
henvendelse indenfor rådhusets åbningstid.
Tlf.: 87 80 34 77
E-mail: jonna.juul@odder.dk


Kommunale bygninger

Drift og vedligehold af kommunale ejendomme. 

EAN 5798006128617
Kristina Andersen Kommunale bygninger – anlæg, drift og vedligehold
Tlf.: 20 90 53 40
E-mail: kristina.andersen@odder.dk

Claus Colding Kommunale bygninger – projektkoordinator Vita Park
Tlf.: 20 90 20 27
E-mail: claus.colding@odder.dk

Preben Jakobsen Kommunale bygninger – anlæg, drift og vedligehold 
Tlf.: 30 84 34 53
E-mail: preben.jakobsen@odder.dk

Jacob Mørch Kommunale bygninger
Tlf.: 87 80 34 63
E-mail: jacob.morch@odder.dk

 

Ejendomsinfo
Bygnings- og Boligregistret (BBR), ejendomsskat, jordvarmesager, hegnssyn, digitale kort og luftfoto. 

Fælles e-mail

ejendomsskat@odder.dk

EAN

5790000408634

Brian Hedevang Kort og GIS
Tlf.: 24 88 48 83
E-mail: brian.hedevang@odder.dk

Bente Visby Høeg Ejendomsskat og ESR og hegnsyn
Tlf.: 87 80 34 74
E-mail: bente.hoeg@odder.dk

Lenette Hededal Jensen BBR, adresser, jordvarme
Tlf.: 87 80 34 76
E-mail: lenette.jensen@odder.dk

 

Miljø
Natur- og miljøbeskyttelse. 

Tlf.:

Fælles e-mail: 

3084 3484

miljoe@odder.dk

EAN 5798006128495
Lene Andersen Teamkoordinator, klimakoordinator, landbrug og kystbeskyttelse
Tlf.: 30 84 34 98
E-mail: lene.andersen@odder.dk
Dorthe Groth

Affald, badevand, virksomheder, støj, luftemission, olietanke på virksomheder
Tlf.: 24 88 48 80
E-mail: dorthe.groth@odder.dk

Merete Johannsen

Natur
Tlf.: 20 90 53 41
E-mail: merete.johannsen@odder.dk

Birgit Damgård Kristensen Vandforsyning, drikkevand, grundvand, lossepladser, jordforurening, jordflytning, olietanke, råstoffer.
Tlf.: 87 80 34 82
E-mail: birgit.kristensen@odder.dk
Steen Terkildsen Spildevand, kloak, rotter og natur
Tlf.: 87 80 40 57
E-mail: steen.terkildsen@odder.dk

 

Plan
Kommune-, lokal- og varmeplanlægning, helårsbeboelse i sommerhuse. 

Fælles e-mail

plan@odder.dk

EAN 5790000408634
Jette Lehrmann Harlund Teamkoordinator, kommune-, lokal- og varmeplanlægning
Tlf.: 87 80 34 62
E-mail: jette.harlund@odder.dk

Jens Balund Jespersen Planlægning
Tlf.: 87 80 34 60
E-mail: jens.Jespersen@odder.dk
Louise Holmegaard Madsen Kommune- og lokalplanlægning, digitale planer
Tlf.: 87 80 34 59
E-mail: louise.holmegaard@odder.dk
Leni Petersen  Kommune- og lokalplanlægning
Tlf.: 87 80 33 60
E-mail: leni.petersen@odder.dk

Heida Sara Thorgeirsdottir
Helårsbeboelse i sommerhus, kommune- og lokalplanlægning
Tlf.: 87 80 34 58
E-mail: heida.sara@odder.dk

 

Vej og Anlæg
Byggemodning, nyudstykninger, vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og kollektiv trafik. 

EAN 5790000408634
Mikkel Møller Jørgensen Byggemodning og trafik
E-mail: mikkel.moller@odder.dk 
Esben Kindt

Byggemodning og nyudstykninger 
E-mail: esben.kindt@odder.dk

Gitte Rasmussen Vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og kollektiv trafik
E-mail: gitte.rasmussen@odder.dk