Tekniske institutioner

Højmarken
Tlf. 87 80 36 48
E-mail: hojmarken@odder.dk

Tunøfærgen
Tlf.: 87 80 39 80 / 30 86 36 27
E-mail: bjarne.mollgaard@odder.dk

Fælles Drift & Service
Tlf.: 87 80 36 63
E-mail: vejogpark@odder.dk