E-mail & telefonnumre

Odder Kommune

Tlf. 87 80 33 33

E-mail: odder.kommune@odder.dk 

Fortrolig mail: signatur@odder.dk

Rådhusets adresse:
Odder Rådhus Rådhusgade 3
8300 Odder
Telefax 87 80 33 20
CVR nr. 32 26 43 28

Åbningstider
Mandag - onsdag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-14.00

Telefonen er åben på alle fem hverdage i følgende tidsrum
Mandag - onsdag 8.00-15.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00 -14.00

Borgerservice

Arbejdsopgaver

 • Skat: forskudsopgørelser og årsopgørelser 
 • Folkeregister: flytning, sygesikring og legitimationskort til unge 
 • Pas og kørekort 
 • Vielser 
 • Beboerindskudslån og lån til ejendomsskat 
 • Personlig tillæg, helbredstillæg, varmetillæg og befordring til læge 
 • Kontanthjælp: enkeltydelse, integrationsydelse, revalideringsydelse og ledighedsydelse
 • Pladsanvisning, økonomisk friplads til daginstitution
 • Opkrævning af kommunale krav, afdragsordninger 
 • Kontrol af misbrug af sociale ydelser
 • NemID
 • Reception og postbehandling
 • Henvendelser vedrørende særlig social støtte til voksne, fx tilbud til handicappede, kontaktpersoner, ledsager, alkoholbehandling og misbrugsbehandling.

Telefonisk kontakt kan ske på nr. 87 80 33 33

Afdelingens e-mailadresse

borgerservice@odder.dk 

Britta Kempel Afdelingsleder
Tlf.: 87 80 34 34
E-mail: britta.kempel@odder.dk
Nina Løve Frisgaard Controller
E-mail: nina.frisgaard@odder.dk 
Lars Nors Digitaliseringskoordinator
E-mail: lars.nors@odder.dk
Pia Hartmann Andersen E-mail: pia.hartmann@odder.dk
Jesper Bønning E-mail: jesper.boenning@odder.dk
Jonna Foght E-mail: jonna.foght@odder.dk
Inger Lise Hesselbjerg E-mail: inger_lise.hesselbjerg@odder.dk
Torben Højris E-mail: torben.hojris@odder.dk
Mette Louise Ingvardsen E-mail: mette.ingvardsen@odder.dk
Pia Møller Jensen E-mail: pia.jensen@odder.dk
Gitte Kirkegaard E-mail: gitte.kirkegaard@odder.dk
Inge Lise Mortensen E-mail: inge_lise.mortensen@odder.dk
Vibeke Mullin E-mail: vibeke.mullin@odder.dk
Jørgen Møholt E-mail: jorgen.moeholt@odder.dk
Inger Møller E-mail: inger.moeller@odder.dk
Susanne Obert E-mail: susanne.obert@odder.dk
Margit Pedersen E-mail: margit.pedersen@odder.dk
Lene Petersen  E-mail: lene.petersen@odder.dk
Malene Rauff E-mail: malene.rauff@odder.dk
Irene Skovhus E-mail: irene.skovhus@odder.dk
Christina Søndergaard E-mail: christina.sondergaard@odder.dk
Hanne Riis Svit E-mail: hanne.svit@odder.dk
Mette Greve Sørensen  E-mail: mette.sorensen@odder.dk
Mona Thomsen  E-mail: mona.thomsen@odder.dk
Jane Kær Trop E-mail: jane_kaer.tropp@odder.dk
Majbritt Weihrauch: E-mail: majbritt.weihrauch@odder.dk
Reception Tlf.: 87 80 33 33
 E-mail: borgerservice@odder.dk 

Børn & Unge

Børne- og Familiecentret
Tlf.: 87 80 32 80
E-mail: bfc@odder.dk

Musikskolen E-mail
Tlf.: 87 80 35 99
E-mail: musikskolen@odder.dk

Odder Ungdomsskole
Tlf.: 87 80 35 45
E-mail: ungdomsskolen@odder.dk 

SSP
Tlf.: 87 80 32 80
E-mail: ane.justesen@odder.dk

Sundhedsplejen
Tlf. 87 80 35 12
E-mail: marianne.sloth@odder.dk

Tandplejen
Tlf.: 87 80 35 70
E-mail: tandplejen@odder.dk

Børnepasning

Bifrost
Tlf.: 87 80 39 10
E-mail: bifrost@odder.dk

Børnehuset Vennelund
Tlf.: 87 80 38 90
E-mail: bornehaven.vennelund@odder.dk

Dagplejen
Tlf.: 87 80 35 02 
E-mail: dagplejen@odder.dk

Egholmaard
Tlf.: 87 80 35 90
E-mail: egholmgaard@odder.dk

Gylling Skole & Børnehus  
Tlf.: 87 80 39 66
E-mail: bornehusetGylling@odder.dk

Hundslund Skole og Børnehus
Tlf.: 87 80 39 45
E-mail: hundslundbornehave@odder.dk

Hou Børnehave
Tlf.: 87 80 39 55
E-mail: houBornehave@odder.dk

Krible Krable Huset /Skovbørnehaven
Krible Krable Huset tlf.: 87 80 39 30
Skovbørnehaven tilf.: 51 38 61 00
E-mail: kriblekrablehuset@odder.dk

Saxild Skole & Børnehus
Tlf.: 87 80 39 40
E-mail: saxild-nolevskole@odder.dk

Byråd

Borgmester
Uffe Jensen
Venstre (V)
uffe.jensen@odder.dk
Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. viceborgmester
Lone Jakobi Sørensen
Socialdemokraterne (A)
lone.jakobi@odder.dk 
Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

2. viceborgmester
Lone Riis 
Venstre (V)
lone.riis@odder.dk 
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

Ole Lauth 
Socialdemokraterne (A)
ole.lauth@odder.dk 
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget

Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Ole Lyngby Pedersen
Venstre (V)
ole.pedersen@odder.dk
Formand for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

Finn Thranum
Venstre (V
finn.thranum@odder.dk
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Elvin J. Hansen
Socialdemokraterne (A)
elvin.hansen@odder.dk
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget

Claes Jensen
Socialdemokraterne (A)
claes.jensen@odder.dk 
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Linda Ann Wienand
Socialdemokraterne (A)
linda.wienand@odder.dk
Medlem Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Kresten Bjerre
Radikale Venstre (B)
kresten.bjerre@odder.dk
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

Martin Mikkelsen
Det konservative Folkeparti (C)
martin.mikkelsen@odder.dk 
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Marianne Hundebøll
Socialistisk Folkeparti (F)
marianne.hundeboell@odder.dk
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

John Rosenhøj
Dansk Folkeparti (O)
john.rosenhoj@odder.dk
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Hans Hammann
Venstre (V)
hans.hammann@odder.dk
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

Lene Midtgaard
Venstre (V)
lene.midtgaard@odder.dk
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Torben Sørensen
Venstre (V)
torben.sorensen@odder.dk
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

Leif Gjørtz Christensen
Enhedslisten (Ø)
leif.christensen@odder.dk
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

Ditte Marie Thejsen
Enhedslisten (Ø)
ditte.thejsen@odder.dk
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget

 

Direktion

Kommunaldirektør
Henning Haahr
Tlf.: 87803301/40191136
E-mail: henning.haahr@odder.dk

Direktør for Social, Sundhed og
Beskæftigelse
Jette Lorenzen
Tlf.: 87803306/53378450
E-mail: jette.lorenzen@odder.dk

Direktør for Børn, Unge og Kultur
Karsten Poulsen
Tlf.: 87803401/24865500
E-mail: karsten.poulsen@odder.dk

Giv os et praj

Hvis du på din vej støder ind i forhold, som fx huller i vejen, væltede skilte, affald eller lignende, kan du os ved at give Vej & Park et praj om det.

Handicap

Fabos 
Tlf.: 87 80 06 22
E-mail: fabos@odder.dk

Vejledning og Mestring
Tlf.: 87 80 39 90
E-mail: vm@odder.dk 

Åhusene 
Tlf.: 87 80 36 40
E-mail: birthe.egholm@odder.dk

It & Indkøb

Afdelingens e-mail

itafd@odder.dk

Jan Møller

It- og indkøbschef
Tlf.: 87 80 33 35
E-mail: jan.moller@odder.dk

Henrik Ernstsen 

IT-medarbejder
Tlf.: 87 80 33 39
E-mail: henrik.ernstsen@odder.dk

Poul Johansen

EDB- koordinator
Tlf.: 87 80 33 37
E-mail: poul.johansen@odder.dk

Niels Baj Lund

Systemadministrator Skole-IT
Tlf.: 87 80 40 42
E-mail: niels.lund@odder.dk

Bent Erik Rasmussen

Teknisk Serviceleder
Tlf.: 87 80 33 22 og 87 80 33 23
E-mail: bent.rasmussen@odder.dk


Cecilie Robert

IT og indkøb
Tlf. 87 80 33 32
E-mail: cecilie.robert@odder.dk

Rene Boe Sørensen

IT-medarbejder
Tlf.: 87 80 33 50
E-mail: rene.boe@odder.dk

Jobcenter Odder

Arbejdsopgaver
Den arbejdsmarkedsrettede indsats for ledige, uanset om de er forsikrede eller ikke-forsikrede. Endvidere af indsatsen i fht. sygemeldte og personer med nedsat arbejdsevne. Sygedagpenge og virksomhedsrettede indsats, hvor opgaven er at rekruttere til og formidle job til både forsikrede og ikke-forsikrede. Afklaring i forhold til førtidspension.

Kontakt

Afdelingens e-mail jobcenter@odder.dk
Afdelingens telefon Tlf. 87 80 33 33
Ole Stounbjerg,
jobcenterchef

Tlf.: 87 80 34 33
E-mail: ole.stounbjerg@odder.dk
 
Susanne Lund Jensen, stedfortræder E-mail: susanne.jensen@odder.dk
 
Nader Alimardani E-mail: nader.alimardani@odder.dk
Elsebeth Damtoft Bertelsen E-mail: elsebeth.bertelsen@odder.dk
Kristine Bruun E-mail: kristine.bruun@odder.dk
Henrik Berthelsen E-mail: henrik.berthelsen@odder.dk
Bjarne Brændbyge E-mail: bjarne.braendbyge@odder.dk
Jørgen Christensen E-mail: jorgen.christensen@odder.dk
Sarah Clausen E-mail: sarah.clausen@odder.dk
Christina Clemmensen E-mail: christina.clemmensen@odder.dk
Laila Dueholm E-mail: laila.dueholm@odder.dk
Tove Erfurt E-mail: tove.erfurt@odder.dk
Karina Erichsen E-mail: karina.erichsen@odder.dk
Susanne Flytkjær E-mail: susanne.flytkjaer@odder.dk
Katja Hansen E-mail: katja.hansen@odder.dk
Gowana Ibrahim E-mail: gowana.Ibrahim@odder.dk
Marianne Jensen E-mail: marianne.jensen@odder.dk
Tina Weigelt Jensen E-mail: tina.jensen@odder.dk
Louise Brøbecher Jørgensen E-mail: louise.jorgensen@odder.dk
Natasia Kaltoft E-mail: natasia.Kaltoft@odder.dk
Carsten Kjærgaard E-mail: karsten.kjaegaard@odder.dk
Gitte Kristensen E-mail: gitte.kristensen@odder.dk
Zami Krogh E-mail: zami.krogh@odder.dk
Stina Kruuse E-mail: stina.kruuse@odder.dk
Charlotte Kvist E-mail: charlotte.kvist@odder.dk
Malene Langberg (orlov) E-mail: malene.langberg@odder.dk
Marianne Larsen E-mail: marianne.larsen@odder.dk
Lene Laugesen E-mail: lene.Laugesen@odder.dk
Björn Lundgren E-mail: bjorn.lundgren@odder.dk
Heidi Lykke E-mail: heidi.lykke@odder.dk 
Hanne Madsen E-mail: hanne.madsen@odder.dk
Tina Morris E-mail: tina.morris@odder.dk
Merete Dollerup Nielsen E-mail: merete.nielsen@odder.dk
Bente Nørgaard E-mail: bente.norgaard@odder.dk
Helle Normand Olsen E-mail: helle.olsen@odder.dk
Tina Plejdrup E-mail: tina.Plejdrup@odder.dk
Stefan Plohmann E-mail: stefan.plohmann@odder.dk
Karen Qvist E-mail: karen.qvist@odder.dk
Anja Saugberg E-mail: anja.saugberg@odder.dk
Pia Orlowitz Rasmussen E-mail: pia.rasmussen@odder.dk
Line Maria Olsen Ronøe E-mail: line.olsen@odder.dk
Lone Rydgaard E-mail: lone.rydgaard@odder.dk
Iuliana Samsing E-mail: iuliana.samsing@odder.dk
Charlotte Krøyer Schmidt E-mail: charlotte.schmidt@odder.dk
Helle Stokholm E-mail: helle.stokholm@odder.dk
Sophie Søvang E-mail: sophie.soevang@odder.dk
Lise Vestergaard E-mail: lise.vestergaard@odder.dk
Bilge Üsüdür E-mail: bilge@odder.dk

Ledelse & Udvikling

Arbejdsopgaver:
Sekretariatsbetjening af byråd, udvalg og direktion - analyse, organisationsudvikling, planlægning, politikker, strategier, kommunikation, information, hjemmeside, intranet og HR.
Fælles funktioner, sekretariat for Hovedudvalget og Rådhusets Medudvalg..

Ansatte

Afdelingens e-mail

byraadsservice@odder.dk

Morten Møller

Sekretariatschef
Tlf.: 87 80 33 73
E-mail: morten.moller@odder.dk

Grethe Kaaberbøl Agger

Personalekonsulent
Tlf.: 87 80 33 05
E-mail: grethe.agger@odder.dk

Casper Overgaard Andersen

Udviklingskonsulent
Tlf.: 87 80 33 40
E-mail: casper.andersen@odder.dk

Betina Krogh Bille

IT-proceskonsulent
Tlf.: 87 80 40 40
E-mail: betina.bille@odder.dk

Rasmus Blicher

 

Kommunikationschef
Tlf.: 87 80 33 95
E-mail: Rasmus.blicher@odder.dk

Maria Bischoff Richter Christensen

Sekretariatsfunktion
Tlf.: 87 80 33 92
E-mail: maria.christensen@odder.dk

Lise Gammelby

Skoleudviklingskoordinator
Tlf.: 87 80 33 33
E-mail: lise.gammelby@odder.dk

Klaus Grabbert

 

Sundhedskoordinator
Tlf.: 51 38 61 62
E-mail: Klaus.grabbert@odder.dk

Martin Hauge

Udviklingskonsulent
Tlf. 30 84 34 18
E-mail: martin.hauge@odder.dk

Nanette Jakobsen 

Personalekonsulent
Tlf.: 87 80 33 13
E-mail: nanette.jakobsen@odder.dk

Mette Lunau Larsen

Udviklingskonsulent
Tlf.: 87 80 33 54
E-mail: mette.larsen@odder.dk

 

Malene Nørgård Jensen

HR-konsulent
Tlf.: 51386159
E-mail: malene.noergaard.jensen@odder.dk 

Hanne Paarup Olsen

Juridisk konsulent
Tlf.: 30 84 34 67
E-mail: hanne.olsen@odder.dk  

Tina Sloth Poulsen

Udviklingskonsulent
Tlf.: 30 84 34 09
E-mail: tina.poulsen@odder.dk 

Claus Buur Rasmussen

Webmaster
Tlf.: 87 80 33 09
E-mail: claus.buur@odder.dk

Inger Rasmussen

Sekretariatsfunktion
Tlf.: 87 80 33 02
E-mail: inger.rasmussen@odder.dk

Ulla Salling

Arbejdsmiljø og HR
Tlf.: 87 80 40 10
E-mail: ulla.salling@odder.dk

Malene Lykke Scharling

Udviklingskonsulent
Tlf.: 30 84 34 02
E-mail: malene.lykke@odder.dk

Løn & Økonomi

Afdelingens e-mail

okonomi1@odder.dk

Jørgen Bruun

Økonomichef
Tlf.: 87 80 33 46
E-mail: jorgen.bruun@odder.dk

Birgitte de Place

Stedfortræder
Tlf.: 87 80 33 44
E-mail: birgitte.de.place@odder.dk

Gitte Andersen

Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 58
E-mail: gitte.andersen@odder.dk

Jane Elmose

Bogholderikonsulent
Tlf.: 87 80 33 48
E-mail: jane.elmose@odder.dk

Elin Henriksen

Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 45
E-mail: elin.henriksen@odder.dk

Anette Maach

Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 16
E-mail: anette.maach@odder.dk

Anna Marie Madsen

Økonomimedarbejder
Tlf.: 87 80 34 78
E-mail: anna.madsen@odder.dk

Malene Grau Müller

Lønkonsulent
Tlf.: 87 80 37 46
E-mail: malene.mueller@odder.dk

Gitte Brandt Nysom

 

Lønkonsulent
Tlf.: 87 80 37 47
E-mail: gitte.nysom@odder.dk

Lene Olesen

Regnskabskonsulent
Tlf.: 87 80 33 19
E-mail: lene.olesen@odder.dk

Lina Poulsby Kristensen

Lønkonsulent
Tlf.: 87 80 37 45
E-mail: lina.poulsby@odder.dk

Mads Stigaard

Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 42
E-mail: mads.stigaard@odder.dk

Mette Morbjerg Ørum

Økonomimedarbejder
E-mail: mette.morbjerg@odder.dk 

Presse / Kommunikationsteam

 

Kommunikationschef Rasmus Blicher
Ledelse & Udvikling
Kommunikationsteamet
Tlf. 5138 6161
E-mail: rasmus.blicher@odder.dk

Webmaster Claus Buur
Ledelse & Udvikling
Kommunikationsteamet
Tlf. 8780 3309
E-mail: claus.buur@odder.dk

Pressebilleder 
Billeder af byråd, udvalg, direktion m.m. i høj opløsning til brug i forbindelse med presseomtale af Odder Kommune kan downloades frit til redaktionelt brug ved at klikke her.

Pressemeddelelser
Besøg vores nyhedsrum, hvor du kan finde vores pressemeddelelser. Du kan også tilmelde dig og få vores pressemeddelelser på mail.  

Aktindsigt
Hvis du vil søge aktindsigt i en sag, kan du læse mere her

Logo og byvåben
Odder Kommunes Det er da ret OK-logo må kun bruges af kommunens institutioner og afdelinger, men alle er velkomne til at bruge logoet: "Vi synes også, at Odder Kommune er ret OK". Læs vores designguide.

Odder Kommunes byvåben må kun bruges efter aftale med kommunikationsteamet. Læs om retningslinjerne.

 

Skoler

Gylling Skole & Børnehus
E-mail: gyllingskole@odder.dk
Tlf.: 87 80 38 10

Hou Skole
Tlf.: 87 80 37 90
E-mail: houskole@odder.dk

Hundslund Skole & Børnehus
Tlf. 87 80 38 35
E-mail: hundslundskole@odder.dk

Parkvejens skole
Tlf.: 87 80 36 66
E-mail: parkvejensskole@odder.dk

Saksild Skole & Børnehus
Tlf.: 87 80 38 51
E-mail: saksild-nolevskole@odder.dk

Skovbakkeskolen
Tlf.: 87 80 36 00
E-mail: skovbakkeskolen@odder.dk

Tunø Skole
Tlf.: 87 80 37 85
E-mail: houskole@odder.dk

Vestermarkskolen
Tlf.: 87 80 34 84
E-mail: vestermarksskolen@odder.dk

Sundhed & Omsorg

Borgerløb
Tlf. 87 80 37 00
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk
Fortrolig mail: signatur@odder.dk 

Sundhed & Omsorg 
Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk


Daghjemmet i Odder Kommune 
Tlf.:  87 80 35 23
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Odder Kommunes Korttidsafsnit  
Tlf.: 87 80 32 77
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Odder Kommunes Træningscenter 
Tlf.: 87 80 37 40
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Plejeboliger på Bronzealdervej 
Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: bente.markfoged.jensen@odder.dk

Stenslund 
Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: anni.andersen@odder.dk

Aktivitetshuset 
Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Teknik & Miljø

Fælles e-mail

 teknikogmiljoe@odder.dk

 

Ledelse 

Casper Grønborg Teknisk chef
Tlf.: 30 84 34 50
E-mail: casper.gronborg@odder.dk 
Bent H. Mortensen Souschef
Tlf.: 30 84 34 81
E-mail: bent.mortensen@odder.dk

 

Byggeri
Byggesagsbehandling, landzoneadministration.

Tlf.
Fælles e-mail

29 22 27 28
byggeri@odder.dk

EAN

5798006128617

 

Byggesagsbehandlerne har træffetid, telefonisk og personligt:
Mandag – onsdag: kl. 10.00 – 14.00
Torsdag: kl. 12.00 – 17.00
Fredag: kl. 10.00 – 12.00

Det er kun i tilfælde af spørgsmål vedrørende en specifik byggesag, hvor du ved hvem der er sagsbehandler, at du skal bruge den enkelte sagsbehandlers mail adresse.
Ved alle andre henvendelser til Team Byggeri, skal du benyttes teamets fælles e-mail adresse.

Anders Blok

 

Byggesagsbehandler og landzoneadministration
E-mail: anders.blok@odder.dk

Annette Fruelund

Byggesagsbehandler
E-mail: annette.fruelund@odder.dk

Lars Harritsø

Byggesagsbehandler
E-mail: lars.harritsoe@odder.dk

Jonna Juul

Sekretariat, spørgsmål til sagsbehandling, materiale til ansøgning
henvendelse indenfor rådhusets åbningstid.
Tlf.: 87 80 34 77
E-mail: jonna.juul@odder.dk

Bo Nielsen

Byggesagsbehandler
E-mail: bo.Nielsen@odder.dk


Kommunale bygninger

Drift og vedligehold af kommunale ejendomme. 

EAN 5798006128617
Kristina Andersen Kommunale bygninger – anlæg, drift og vedligehold
Tlf.: 20 90 53 40
E-mail: kristina.andersen@odder.dk

Claus Colding Kommunale bygninger – projektkoordinator Vita Park
Tlf.: 20 90 20 27
E-mail: claus.colding@odder.dk

Preben Jakobsen Kommunale bygninger – anlæg, drift og vedligehold 
Tlf.: 30 84 34 53
E-mail: preben.jakobsen@odder.dk

Jacob Mørch Kommunale bygninger
Tlf.: 87 80 34 63
E-mail: jacob.morch@odder.dk

 

Ejendomsinfo
Bygnings- og Boligregistret (BBR), ejendomsskat, jordvarmesager, hegnssyn, digitale kort og luftfoto. 

Fælles e-mail

ejendomsskat@odder.dk

EAN

5790000408634

Bente Visby Høeg Ejendomsskat og ESR og hegnsyn
Tlf.: 87 80 34 74
E-mail: bente.hoeg@odder.dk

Herdis Jensen Kort og GIS
Tlf.: 87 80 34 61
E-mail: herdis.jensen@odder.dk

Lenette Hededal Jensen BBR, adresser, jordvarme
Tlf.: 87 80 34 76
E-mail: lenette.jensen@odder.dk

 

Miljø
Natur- og miljøbeskyttelse. 

Tlf.:

Fælles e-mail: 

3084 3484

miljoe@odder.dk

EAN 5798006128495
Lene Andersen Landbrug
Tlf.: 30 84 34 98
E-mail: lene.andersen@odder.dk
Dorthe Groth

Affald, badevand, virksomheder, støj, luftemission, olietanke på virksomheder
Tlf.: 24 88 48 80
E-mail: dorthe.groth@odder.dk

Merete Johannsen

Natur
Tlf.: 20 90 53 41
E-mail: merete.johannsen@odder.dk

Birgit Damgård Kristensen Vandforsyning, drikkevand, grundvand, lossepladser, jordforurening, jordflytning, olietanke, råstoffer.
Tlf.: 87 80 34 82
E-mail: birgit.kristensen@odder.dk
Steen Terkildsen Spildevand, kloak, rotter og natur
Tlf.: 87 80 40 57
E-mail: steen.terkildsen@odder.dk

 

Plan
Kommune-, lokal- og varmeplanlægning, helårsbeboelse i sommerhuse. 

Fælles e-mail

plan@odder.dk

EAN 5790000408634
Jette Lehrmann Harlund Kommune-, lokal- og varmeplanlægning
Tlf.: 87 80 34 62
E-mail: jette.harlund@odder.dk

Jens Balund Jespersen Planlægning
Tlf.: 87 80 34 60
E-mail: jens.Jespersen@odder.dk
Louise Holmegaard Madsen Kommune- og lokalplanlægning, digitale planer
Tlf.: 87 80 34 59
E-mail: louise.holmegaard@odder.dk
Leni Petersen  Kommune- og lokalplanlægning
Tlf.: 87 80 33 60
E-mail: leni.petersen@odder.dk

Heida Sara Thorgeirsdottir
Helårsbeboelse i sommerhus, kommune- og lokalplanlægning
Tlf.: 87 80 34 58
E-mail: heida.sara@odder.dk

 

Vej og Anlæg
Byggemodning, nyudstykninger, vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og kollektiv trafik. 

EAN 5790000408634
Esben Kindt Byggemodning, nyudstykninger
Tlf. 87 80 34 69
E-mail: esben.kindt@odder.dk
Thomas Lund

Kort og GIS
Tlf. 87 80 34 64
E-mail: thomas.lund@odder.dk

 

Gitte Rasmussen Vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning, kollektiv trafik
Tlf: 87 80 40 59
E-mail: gitte.rasmussen@odder.dk

Tekniske institutioner

Højmarken
Tlf. 87 80 36 48
E-mail: hojmarken@odder.dk

Tunøfærgen
Tlf.: 87 80 39 80 / 30 86 36 27
E-mail: bjarne.mollgaard@odder.dk

Vej & Park
Tlf.: 87 80 36 63
E-mail: vejogpark@odder.dk

Øvrige

Odder Bibliotek
Tlf.: 87 80 35 50
E-mail: bibliotek@odder.dk

UdviklingOdder  
Tlf.: 87 80 40 50
E-mail: udvikling@odder.dk