Teknik & Miljø

Fælles e-mail

 teknikogmiljoe@odder.dk

 

Ledelse 

Anette Marqvardsen Teknisk chef
Tlf.: 30 84 34 50
E-mail: anette.marqvardsen@odder.dk
Bent H. Mortensen Souschef
Tlf.: 87 80 34 81
E-mail: bent.mortensen@odder.dk

 

Byggeri
Byggesagsbehandling, hegnssyn, beboerklagenævnet, CO2 regnskab, landzoneadministration, henvendelser om skimmelsvamp, huslejenævnet (sekretariatsbetjenes af Horsens Kommune).

Tlf.
Fælles e-mail

29 22 27 28
byggeri@odder.dk

EAN

5798006128617

 

Byggesagsbehandlerne har træffetid, telefonisk og personligt:
Mandag – onsdag: kl. 10.00 – 14.00
Torsdag: kl. 12.00 – 17.00
Fredag: kl. 10.00 – 12.00

Det er kun i tilfælde af spørgsmål vedrørende en specifik byggesag, hvor du ved hvem der er sagsbehandler, at du skal bruge den enkelte sagsbehandlers mail adresse.
Ved alle andre henvendelser til Team Byggeri, skal du benyttes teamets fælles e-mail adresse.

Anders Blok

 

Byggesagsbehandler og landzoneadministration
Tlf.: 87 80 34 15
Mobil: 30 84 34 74
E-mail: anders.blok@odder.dk

Annette Fruelund

Byggesagsbehandler
Tlf.: 87 80 34 79
E-mail: annette.fruelund@odder.dk

Lars Harritsø

Byggesagsbehandler
Tlf.: 87 80 33 53
E-mail: lars.harritsoe@odder.dk

Jonna Juul

Sekretariat, spørgsmål til sagsbehandling, materiale til ansøgning
henvendelse indenfor rådhusets åbningstid.
Tlf.: 87 80 34 77
E-mail: jonna.juul@odder.dk

Bo Nielsen

Byggesagsbehandler
Tlf.: 20 90 20 24
E-mail: bo.Nielsen@odder.dk


Kommunale bygninger

Drift og vedligehold af kommunale ejendomme. 

EAN 5798006128617
Kristina Andersen Kommunale bygninger – anlæg, drift og vedligehold
Tlf.: 20 90 53 40
E-mail: kristina.andersen@odder.dk

Kenneth Kjer Brøgger Kommunale bygninger – anlæg, drift og vedligehold
Tlf.: 51 38 61 13
E-mail: kenneth.kjer@odder.dk

Claus Colding Kommunale bygninger – projektkoordinator Vita Park
Tlf.: 20 90 20 27
E-mail: claus.colding@odder.dk

Jacob Mørch Kommunale bygninger
Tlf.: 87 80 34 63
E-mail: jacob.morch@odder.dk

 

Ejendomsinfo
Bygnings- og Boligregistret (BBR), ejendomsskat, jordvarmesager, digitale kort og luftfoto. 

Fælles e-mail

ejendomsskat@odder.dk

EAN

5790000408634

Bente Visby Høeg Ejendomsskat og ESR
Tlf.: 87 80 34 74
E-mail: bente.hoeg@odder.dk

Herdis Jensen Kort og GIS
Tlf.: 87 80 34 61
E-mail: herdis.jensen@odder.dk

Lenette Hededal Jensen BBR, adresser, jordvarme
Tlf.: 87 80 34 76
E-mail: lenette.jensen@odder.dk

 

Miljø
Natur- og miljøbeskyttelse. 

Tlf.:

Fælles e-mail: 

3084 3484

miljoe@odder.dk

EAN 5798006128495
Lene Andersen Landbrug
Tlf.: 30 84 34 98
E-mail: lene.andersen@odder.dk
Jens P. Eggertsen

Virksomhedstilsyn, beskyttelseslinjer og natur
Tlf.: 87 80 40 56
E-mail: jens.p.eggertsen@odder.dk

Birgit Damgård Kristensen Vandforsyning, drikkevand, grundvand, lossepladser, jordforurening, jordflytning, olietanke, råstoffer.
Tlf.: 87 80 34 82
E-mail: birgit.kristensen@odder.dk
Christian Kristensen

Vandløbsprojekter, grønne partnerskaber og stier
Tlf.: 87 80 40 77
E-mail: christian.kristensen@odder.dk

Steen Terkildsen Spildevand, kloak, affald, rotter, badevand og natur
Tlf.: 87 80 40 57
E-mail: steen.terkildsen@odder.dk

 

Plan
Kommune-, lokal- og varmeplanlægning, helårsbeboelse i sommerhuse. 

Fælles e-mail

plan@odder.dk

EAN 5790000408634
Jette Lehrmann Harlund Kommune-, lokal- og varmeplanlægning
Tlf.: 87 80 34 62
E-mail: jette.harlund@odder.dk

Jens Balund Jespersen Planlægning
Tlf.: 87 80 34 60
E-mail: jens.Jespersen@odder.dk
Louise Holmegaard Madsen Kommune- og lokalplanlægning, digitale planer
Tlf.: 87 80 34 59
E-mail: louise.holmegaard@odder.dk
Leni Petersen  Kommune- og lokalplanlægning
Tlf.: 87 80 33 60
E-mail: leni.petersen@odder.dk

Heida Sara Thorgeirsdottir
Helårsbeboelse i sommerhus, kommune- og lokalplanlægning
Tlf.: 87 80 34 58
E-mail: heida.sara@odder.dk

 

Vej og Anlæg
Byggemodning, nyudstykninger, vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og kollektiv trafik. 

EAN 5790000408634
Esben Kindt Byggemodning, nyudstykninger
Tlf. 87 80 34 69
E-mail: esben.kindt@odder.dk
Thomas Lund

Kort og GIS
Tlf. 87 80 34 64
E-mail: thomas.lund@odder.dk

 

Gitte Rasmussen Vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning, kollektiv trafik
Tlf: 87 80 40 59
E-mail: gitte.rasmussen@odder.dk