Befolkningsprognose for Odder Kommune 2018-2031

Resultaterne giver bl.a. et billede af:

  • Hvor mange børn der skal være plads til i kommunens daginstitutioner i fremtiden
  • Hvor mange elever kommunen kan forvente i skolerne
  • Hvor mange skattebetalere den nye kommune kan forvente
  • Hvilke befolkningsmæssige forudsætninger der skal ligge til grund for kommunens budget

Her kan du hente Befolkningsprognose for Odder Kommune 2018-2031.