EAN-numre

Fakturaen skal være forsynet med det EAN-nummer, der tilhører den institution eller afdeling, som skal betale fakturaen.

Odder Kommunes betalingsfrist på e-faktura er 30 dage.

Herunder finder du en oversigt over institutioner og afdelinger - og deres EAN-numre.

Institution/afdeling EAN-nr
Borgerservice 5798006128549
Børne- og familiecentret 5790000408528
Børnehuset Vennelund 5790000408283
Den integrerede inst. Bifrost 5790000408313
Dagplejekontoret 5790000408344
Egholmgård Fritidscenter 5790000408375
Fabos 5798006128839
Fælles Drift & Service 5790000408351
Gylling Skole & Børnehus 5790000408382
Handicap, Psykiatri & Udsatte 5798006128563
Hjælpemidler 5798006128747 
Hou Skole og Børnehus 5790000408399
Hundslund Skole og Børnehus 5790000408412
Højmarken 5798006128815
Jobcenter 5798006128556
It & Indkøb 5798006128853
Krible Krable Huset 5790000408696
Ledelse & Udvikling 5798006128587
Løn & Økonomi 5798006128518
Musikskolen 5790000408429
Odder Bibliotek 5790000408467
Odder Brandvæsen 5790000408436
Odder Kommunale. Ungdomsskole 5790000408443
Odder kommunale Tandpleje 5790000408450
Odder Kommunes skolebiblioteker 5798006128785
Parkvejens Skole 5790000408504
Saxild Skole & Børnehus 5790000408573
Skovbakkeskolen 5790000408597
Sundhed og Omsorg 5798006128730
Teknik, Byggeri 5798006128617
Teknik, Miljø 5798006128495
Teknik, Plan 5790000408634
Tunøfærgen 5790000408580
Tunø Skole 5790000408399
Vejledning & Mestring 5790000408559
Vestermarksskolen 5790000408665
Visitationen 5798006128808
VitaPark Odder 5798006128822
UdviklingOdder 5798006128778
Åhusene 5790000408276