Elektroniske fakturaer i OIOUBL-format

Omlægningen fra OIOXML til OIOUBL sker for at hæve kvaliteten af elektroniske fakturaer, både af hensyn til indlæsningen, men også den efterfølgende mulighed for fejlbehandling.

Ændringen betyder, at en række leverandører skal have tilpasset deres it-program, for at kunne levere e-fakturaer i OIOUBL-format.
Kontakt jeres it-udbyder hvis der er spørgsmål til ændringen.
Sker det ikke inden 1. september 2016, vil fakturaen blive afvist i KMD´s netafdeling, og vil ikke blive indlæst i kommunens økonomisystem.

Leverandører, som allerede nu har mulighed for at aflevere i OIOUBL - format, skal ikke gøre noget og kan se bort fra dette brev.


Med venlig hilsen
Løn & Økonomi
Odder Kommune