Markedsføring af Odder Kommune

Odder Kommune har en politisk bestemt målsætning om, at vi i 2025 skal være 25.000 indbyggere i kommunen. Målsætningen blev fastlagt i 2014. Her kan du læse mere om du initiativer, der er blevet sat i gang i forhold til markedsføring af Odder Kommune som bosætningskommune. 

Markedsføring 2014-2015 – samarbejde med Publico

Byrådet besluttede i begyndelsen af 2014 at afsætte midler til markedsføring af Odder Kommune som en attraktiv bosætningskommune. Målet var at øge kendskabet til Odder Kommune blandt potentielle tilflyttere og i sidste ende få dem til at bosætte sig i Odder Kommune.
Efterfølgende indhentede forvaltningen tilbud på udarbejdelse af en egentlig markedsføringsstrategi fra en række PR-bureauer. Bureauet Publico blev på baggrund af fremsendt tilbud udvalgt til at udarbejde markedsføringskampagne, kreativt koncept og slogan for Odder Kommune.

I tæt dialog med byråd og forvaltning samt erhvervsliv og borgere gennem fokusgrupper og interviews udarbejdede Publico en egentlig markedsføringsstrategi; ”Flyt til Odder – Strategi og Plan”. Strategien blev godkendt af byrådet november 2014.

Læs strategien "Flyt til Odder - Strategi og Plan" udarbejdet af Publico. 

Strategien fastlægger, hvilken type person Odder Kommune skal henvende sig til i indsatsen for at få øget bosætning:

 • Veluddannede redebyggere, der drømmer om at finde et sted hvor børnene kan vokse op i trygge rammer med masser af frisk luft
 • Engagerede familiemennesker, der drømmer om fredelige omgivelser og stærke sociale bånd i forenings- og kulturlivet

Målgruppen er personer i alderen 30-39 år, primært bosiddende i Aarhus og sekundært i Horsens og Skanderborg.

”Flyt til Odder – Strategi og Plan” har et stort fokus på at Odder Kommune vinder ved at den opleves. En vigtig pointe i strategien er at potentielle tilflyttere i målgruppen skulle ”lokkes” til at opleve Odder gennem åben-by arrangementer, gennem opslag på sociale medier, bannerannoncer på udvalgte websites og et filmunivers med små stemningsfilm.

Herudover blev der oprettet et ambassadørkorps af lokale borgere, der stillede sig til rådighed for potentielle tilflyttere til en snak og en fremvisning af lokalområdet.

Sloganet ”Det er ret OK” blev formuleret med baggrund i at kulturen i Odder er tilbagelænet uden behov for at gøre opmærksom på sig selv. Sloganets blanding af jysk lune og det underspillede blev vurderet at være mere appellerende og skabe større identifikation for såvel målgruppen som de eksisterende borgere.

Initiativer i 2015
I forbindelse med markedsføringsindsatsen i 2015 blev følgende tiltag gennemført:

 • Bannerannoncer på websider som målgruppen besøger
 • Ca. 30 segmenterede facebookopslag
 • Etablering af Instagramkonto og gennemførelse af konkurrence der fik borgerne til at indsende ”ret OK” billeder fra hverdagen
 • Etablering af ambassadørkorps
 • Velkomstmapper til nye borgere 
 • Lancering af nyt slogan og kreativt koncept
 • Udarbejdelse af 8 små teaserfilm designet til at vække interesser blandt mulige tilflyttere
 • Afholdelse af to åben-by arrangementer
 • Indholdet på i ”Tilflytter-fanen” på odder.dk blev skrevet helt om og desuden udbygget med videoer og mere info.

Ambassadørkorpset er stadig i funktion og ved starten af 2018 er der kommet yderligere to ambassadører i korpset.

I 2015 blev det årlig marked ”Landmanden kommer til byen” markedsført som et åben-by arrangement over for målgruppen ligesom Odder Kulturfestival også blev markedsført som et åben-by arrangement.

Omkostninger

 • Formulering af strategi og kreativt koncept: 150.000 Kr.
 • Markedsføringsaktiviteter i 2015: 485.000 Kr.
 • Erhvervsseminar i forbindelse med strategiformulering: 22.000 Kr.

 

Markedsføring 2017 - Datadrevet markedsføring – samarbejde med Mindmill

Baseret på erfaringerne med markedsføringsindsatsen i 2014 og 2015 besluttede forvaltningen at sætte strøm til markedsføringsindsatsen igen. I slutningen af 2017 indgik Odder Kommune derfor aftale med Mindmill – et datadrevet marketingbureau med speciale i digital markedsføring. Ideen er bedre at kunne målrette og helt præcist måle effekten af markedsføringen. Aftalen tager afsæt i den vedtagne markedsføringsstrategi og bygger videre på det arbejde, der allerede er gjort gennem samarbejdet med Publico.

Mindmill har for Odder Kommune lavet websitet www.flyttilodder.dk.
På websitet præsenteres mulige tilflyttere for fakta om Odder Kommune og får en indsigt i nogle af de mange kvaliteter som kommunen og vores område tilbyder. Der er en oversigt over byggegrunde til salg i Odder Kommune, hvor både kommunale og private udstykninger præsenteres. Udover at præsentere Odder Kommune overfor mulige tilflyttere fungerer flyttilodder.dk som platform og tragt for den digitale markedsføring.

Mindmill udfører for Odder Kommune markedsføring på sociale medier og udvalgte websider. På Facebook indrykker Mindmill løbende annoncer rettet mod den primære målgruppe. Det vil sige, at det overvejende er personer i målgruppen, der ser annoncerne på Facebook. Når der klikkes på annoncen kommer personen over på tilflyttersitet, hvor der er flere informationer om at bo i Odder Kommune. Fra tilflyttersitet er der også mulighed for at downloade to forskellige guides; en om nybyggeri og en om det at leve i Odder Kommune.

Hvis en besøgende på tilflyttersitet vælger at downloade en guide, sker der via e-mail. Den opgivne mailadresse bruges efterfølgende til at sende en række mails med flere oplysninger om fordelene ved at flytte til Odder Kommune. Dette gives samtykke til, når man tilmelder sin e-mail.  

Omkostninger

 • Etablering af tilflyttersite samt markedsføring i perioden september 2017 til november 2017: 125.000 kr. eks. moms
 • Markedsføring i perioden december 2017 til marts 2018: 36.000 kr. eks. moms