Ledelses- og organisationsgrundlag

Odder Kommune er en politisk ledet organisation. Det vil sige, at alle beslutninger i princippet skal godkendes af byrådet. Respekten for det lokale demokrati er dermed en helt afgørende del af det fundament, som vores ledelses- og organisationsgrundlag bygger på.

En anden afgørende del af fundamentet er, at vi er sat i verden ikke kun for byrådet, men for alle borgere som byrådet repræsenterer. Altså borgerne i Odder Kommune. Det er med det udgangspunkt at Odder Kommunes nye ledelses- og organisationsgrundlag er blevet til.

Her kan du læse:

I Odder Kommune er der lavet KAR- beskrivelser for følgende 5 lederprofiler