Sagsbehandlingstider

Herunder kan du læse om, hvor lang tid du skal regne med, inden du får svar på din ansøgning. Sagsbehandlingstiderne er fastsat af byrådet.

Se sagsbehandlertider på følgende områder:

Dokumentet åbnes i pdf

Servicemål i Byggeri:

Regeringen og KL indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål. De officielle servicemål er:

Simple konstruktioner (Garager, carporte, udhuse og lignende): 40 dage

Enfamilieshuse (Fritliggende enfamilieshuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse): 40 dage

Etagebyggeri, boliger (Lejligheder og boliger med vandret lejlighedsskel): 50 dage

Etagebyggeri, erhverv (Industri, lager og kontorbyggeri i flere etager): 55 dage

Industri- og lagerbygninger (Industri, lager og bygninger til landbrugsdrift): 60 dage

Hvis du vil vide vores aktuelle sagsbehandlingstid, er du velkommen til at kontakte Byggeri på byggeri@odder.dk eller på 2922 2728.

Forhold som kan have en betydning for sagsbehandlingstiden

  • Vi tilbyder en forhåndsdialog, inden du søger om byggetilladelse. Det gør vi for at afdække udfordringer og dilemmaer i det enkelte og konkrete projekt, således at en ansøgning kan være så kvalificeret som muligt og dermed forkorte sagsbehandlingstiden.
  • I sager hvor der kræves høring, dispensation, helhedsvurdering, politisk behandling vil sagsbehandlingstiden blive forlænget i forhold til servicemålene.
  • I sager som kræver inddragelse af andre administrative fagområder (såsom ændret vejadgang, landzonetilladelse, naturbeskyttelse, fredningsnævn m.fl.) vil sagsbehandlingstiden ligeledes blive forlænget.