Logo for Borgerdrevneforslag

Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette dit forslag:

Dit navn bliver synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter et forslag, eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Oplysningerne bliver gemt i 6 måneder.

Stem på et forslag

Herunder kan du se forslag, som allerede er oprettet, og som du kan stemme på:

Forslag: Økonomisk tilskud til hjemmepasning

Afgiv din stemme på dette forslag: Økonomisk tilskud til hjemmepasning

Jeg syntes, vi i Odder Kommune har brug for et økonomiske tilskud til forældre der ønsker at passe deres børn selv. Jeg ved at 39 kommuner i Danmark tilbyder en form for økonomisk støtte. Det syntes jeg klart odder burde. Nye undersøgelser viser at børn i deres relation har bedst af at komme i institution når de er de 2 år. Derfor ser jeg dette som en god løsning.

Forslag fra Camilla Jensen.

Antal stemmer: 162

Stem på dette forslag

Forslag: Borgerforslag skal sendes til direkte afstemning blandt borgerne

Afgiv din stemme på dette forslag: Borgerforslag skal sendes til direkte afstemning blandt borgerne

Samtlige godkendte borgerforslag skal sendes til direkte afstemning hos borgerne. Direkte afstemningen skal afholdes elektronisk og kræve log in via NemID.

Inden afstemning skal forslag bearbejdes af embedsmænd, således det sikres at det holder sig indenfor gældende lovgivning. Det skal ved samme lejlighed sikres, at forslaget er praktisk gennemførligt.

Finansiering af vedtagne forslag

Koster forslaget penge, så skal forslagsstiller angive en tiltænkt finansiering af forslaget, hvis korrekthed skal vurderes af embedsmændene for det givne områder, som forslaget kommer ind under.
Er forslaget en besparelse, så er der i sagens natur ikke krav om finansiering, men forslagsstiller kan angive intention om, hvad besparelsen forventes brugt til.

Lovmæssighed

Ved vedtagelse af dette borgerforslag vil byrådet intentionelt forpligter sig til, at stemme forslag igennem baseret på borgernes afgørelse i direkte afstemninger.
Forslagsstiller til dette forslag er bekendt med, at byrådsmedlemmer altid kan stemme efter egen overbevisning, og dermed gå imod den direkte afstemnings resultat. Dette kan og skal ikke forhindres, men det må antages, at folkevalgte som har fået en direkte besked fra folket, agter at imødekomme denne besked.

Udgifter

Ved vedtagelse af indeværende borgerforslag, skal der indhentes tilbud på, hvad omkostningerne til et afstemningswebsite vil være.
I lighed med krav om finansiering af forslag sendt til direkte afstemning, så foreslås finansieringen til indeværende forslag fundet, gennem øjeblikkeligt stop for indkøb af iPads til byens skoler. Såfremt dette ikke dækker, så kan den resterende finansiering hentes ved en mindre stigning i egenbetaling til institutioner, mindre afbetaling på gæld i implementeringsåret eller et ét-årigt ansættelsesstop i administrative kommunale stillinger.

Forslag fra Jan Oksfeldt Jonasen.

Antal stemmer: 9

Stem på dette forslag

Forslag: Fleksjob i kommunen

Afgiv din stemme på dette forslag: Fleksjob i kommunen

Jeg er af den opfattelse, at Odder kommune ikke er den ideelle kommune til at tilbyde fleksjob i det kommunale. Det vil jeg som ledig til fleksjob gerne kunne lave om på. Jeg vil på vegne af alle ledige i kommunen gøre mit til, at der sættes skub i hjulene, også for os der ikke kan arbejde på ordinære vilkår.

Det jeg vil foreslå er følgende. Vær åben for os med udfordringer og hjælp os på vej ind på arbejdsmarkedet igen.

Der er helt sikker brug for os derude i institutionerne rundt omkring og i andre kommunale sammenhænge. Åben op for jobs til os og ikke kun for de ordinære. Jeg ønsker brændende at kunne finde mit drømme fleksjob i Odder kommune. Hjælp os på vej så vi også får muligheder for job. At blive visiteret til fleks, er det første store skridt i at blive taget alvorligt i de udfordringer der er i at have udfordringer. Det næste er, at finde et fleksjob, og de er svære at få øje på. Jeg er pædagog og visiteret til 12 timer, men pædagogiske findes ikke, eller som min erfaring siger mig, så er der ikke midler til sådan en som mig, og det kunne jeg da godt tænke mig, at der bliver lavet om på.

Tak fordi jeg her har muligheden for at ytre mig med et forslag om at åbne op for job i det kommunale.

Forslag fra Githa Steffensen.

Antal stemmer: 17

Stem på dette forslag

Forslag: Frikommuneordning på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Afgiv din stemme på dette forslag: Frikommuneordning på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Det foreslåes at ansøge om at deltage i frikommuneordning jf. § 11. i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet: Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som særligt tilrettelagte forløb i en frivillig organisation.

Dette skal gøres med henblik på at få kontanthjælpsmodtagere ud og støtte de frivillige foreninger. Forslaget bygger på en forestilling om at de arbejdsløse alle besidder kompetencer som kan være til nytte i de frivillige foreninger, og omvendt kan de få nogle nye erfaringer med, netværk, cv pynt og livsglæde.

De frivillige organisationer og foreninger skal selv melde ud hvor meget arbejde de har til over, hvor mange frivillige de kan rumme, og hvilket arbejde de har brug for. Derudover forpligter de frivillige foreninger sig også til at være i direkte kontakt med den pågældende sagsbehandler under forløbet.

Kommunen visiterer de arbejdsløse ud i de forskellige tilbud efter grundig overvejelse af personlighed og karakter. Vi skal sørge for at de frivillige og organisationerne IKKE får en grim oplevelse, og at vi overholder reglerne ift. fx børneattester osv. Derudover er det kommunens opgave at forholde sig til hvilke kvalifikationer den arbejdsløse besidder, som foreningerne kan have gavn af, og hvilke kompetencer de arbejdsløse eventuelt kan have gavn af at tillære sig, og ud fra disse overvejelser, finde det bedst egnede match.

Den arbejdsløse forpligter sig til at indgå engageret i forløbet og at overholde de aftaler der bliver indgået med den frivillige forening.

Forslag fra Simon Fyhn.

Antal stemmer: 13

Stem på dette forslag

Forslag: Hjertet (Torvet) af Odder fri for biler

Afgiv din stemme på dette forslag: Hjertet (Torvet) af Odder fri for biler

Hjertet (Torvet) af Odder er en parkeringsplads og en overraskende trafikeret vej, når man tænker på, at vejnettet i Odder tillader, at man fint kan køre uden om hjertet.

Mit forslag er, at der lukkes fuldstændig for gennemkørsel omkring Torvet.

Jeg har i løbet af min barsel været på gåtur næsten overalt i smukke Odder, og det generer mig, at det absolut mindst charmerende område i hele byen, er Torvet, hvor man hele tiden skal flytte sig for passerende biler.

Gør Torvet til et sikkert og behageligt torv for gående.

Forslag fra Lasse Birch Møller.

Antal stemmer: 69

Stem på dette forslag

Forslag: Trafikbump på Bilsbækvej i Ørting

Afgiv din stemme på dette forslag: Trafikbump på Bilsbækvej i Ørting

Alle små landsbyer med respekt for sig har i dag bump eller chikaner. Det kunne vi også ønske på Bilsbækvej i Ørting. Vi føler at de fleste, der kører her, tror det er en motorvej.

Forslag fra Agnes Daugaard

Antal stemmer: 47

Stem på dette forslag

Forslag: Bisgaardsvej - sikker skolevej

Afgiv din stemme på dette forslag: Bisgaardsvej - sikker skolevej

Jeg vil gerne opfordre til at forbedre Bisgaardsvej, så vores skolebørn kan færdes sikkert i skole.

Der er mange børn som anvender bisggardsvej både på gåben og cykel. Trafikken er både tung og farten ofte høj i tidspunkterne 7.30-8.00, og igen om eftermiddagen. Udover biltrafikken kører skolebusserne på strækningen.

Mit forslag til Bisgaardsvej er Nyt asfalt så vi undgår store vandpytter og høje kantseten, heller på den lange strækning hvor farten ofte bliver høj, Skiltning omkring multibane/fodboldbaner(eks. børn der leger/spiller bold), markering af t-krydset(evt farve på asfalt) hvor børnene krydser vejen ved skolen.

Forslag fra Karen Aaen Henberg

Antal stemmer: 21

Stem på dette forslag

Forslag: Fartdæmpende tiltag på Houvejen

Afgiv din stemme på dette forslag: Fartdæmpende tiltag på Houvejen

Jeg foreslår fartdæmpende tiltag ved byskiltet. Der køres vanvittigt stærkt, og der er trods alt en masse krysende fodgængere fra Egmont, HMI osv.

Forslag fra Thomas Nielsen.

Antal stemmer: 3

Stem på dette forslag

Forslag: Torvet

Afgiv din stemme på dette forslag: Torvet

Hvis man kunne ændre torvet så det kunne ligne det forslag man havde ved rådhuset, med græs o.s.v.

Forslag fra Leif Thomsen.

Antal stemmer: 0

Stem på dette forslag

Forslag: Dæmpe fart ved Horsensvej ind mod Odder - fra Hou vejen og ind mod Odder

Afgiv din stemme på dette forslag: Dæmpe fart ved Horsensvej ind mod Odder - fra Hou vejen og ind mod Odder

Der burde laves chikaner ved Horsensvej ind mod Odder - fra Houvejen og ind mod Odder, da der køres MEGET stærkt i og omkring rundkørslen.

I Rundkørslen burde der sættes hæk eller andet højt, som vil sikrem man ikke kan se igennem rundkørslen, og dermed tro man har overblik over alle tre veje.

Hvis man ikke kan se, så vil man tage farten af. Vi springer ofte for livet, når vi passere fra Citroën og over til sport 24.

Billister fra Hou har kun fokus på, om der kommer trafik inde fra byen af og orientere sig ikke videre, og der står jeg så midt i overgang med mine 2 børn...

SÆT nu mere fokus på, at farten skal ned på de 4 veje udfra rundkørslen. Vi har måske en gang i de 15 år, vi har boet her haft en fart tavle oppe. Den kunne være forbyggende...

Forslag fra Maibritt Strandgaard.

Antal stemmer: 2

Stem på dette forslag

Forslag: Fodgængerovergang ved Egholm Børnehave

Afgiv din stemme på dette forslag: Fodgængerovergang ved Egholm Børnehave

Da der er mange, som går over Nølevvej ved Egholm Børnehaven til Parkvejens Skole/svømmehallen. Så ville det være ideel, da mange beboere i både Ankjær, Egholmsparken eller lign går over Nølevvej ved Egholm Børnehave.

Forslag fra Diana Kjær Møller.

Antal stemmer: 0

Stem på dette forslag

Forslag: Ingen biler på gågaden

Afgiv din stemme på dette forslag: Ingen biler på gågaden

Ingen biler på gågaden - det skal gøres forbudt overhovedet.

Forslag fra Stine jokumsen.

Antal stemmer: 0

Stem på dette forslag

Forslag: Koncertsted for bands i Odder

Afgiv din stemme på dette forslag: Koncertsted for bands i Odder

Unge i Odder skal have et sted til rådighed, hvor de kan afholde koncerter, som de selv arrangere!

Dette vil skabe et spirene musik liv og arrangement blandt de unge. Der skal ske noget for unge mennesker, som man kan tage til i weekenderne, og vi gider ikke de dødsyge natklubber der er i Odder. Vi vil have et ordentligt sted hvor man kan holde koncerter!

Forslag: Oscar Balund Jespersen

Antal stemmer: 1

Stem på dette forslag