Logo for Borgerdrevneforslag

Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette dit forslag:

Dit navn bliver synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.
Giv dit forslag en sigende overskrift.
Skriv hvad forslaget handler om, og hvorfor det er en god ide.

Dine data

Når du opretter et forslag, eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Oplysningerne bliver gemt i 6 måneder.

Stem på et forslag

Herunder kan du se forslag, som allerede er oprettet, og som du kan stemme på:

Forslag: Offentliggørelse af borgerdrevne forslag

Afgiv din stemme på dette forslag: Offentliggørelse af borgerdrevne forslag

Borgerdrevne forslag er en god ide, men næppe ret mange er bekendt med at de findes. Derfor bør nye forslag dels bekendtgøres i Odder Avis på kommunens faste side, dels på kommunes hjemmeside med angivelse af, hvordan man stemmer på dem. Måske også på de sociale medier. Endvidere bør det med passende mellemrum bekendtgøres, hvilke forslag, der endnu er åbne.

Forslag fra Bjarne Langballe.

Antal stemmer: 12

Afstemningen løber frem til: 13. dec 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Parkeringsforbud på Rørthvej ved svinget mod krydset Bredgade og Østermarksvej

Afgiv din stemme på dette forslag: Parkeringsforbud på Rørthvej ved svinget mod krydset Bredgade og Østermarksvej

Når man køre til centrum, holder der oftes mange biler parkeret i højre side af vejen. Meget tæt på krydset og vejen svinger så meget, at det stortset er umuligt at orientere sig, om der kommer modkørende trafik. Der opstår tit farlige situationer pga modkørende trafik, hvor man bliver nødt til at bakke tilbage. Oftes to til tre biler må bakke, for at modkørende trafik, der har forkørselsret kan passere.

Antal stemmer: 68

Afstemningen løber frem til: 13. dec 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Chikaner på Bilsbækvej i Ørting

Afgiv din stemme på dette forslag: Chikaner på Bilsbækvej i Ørting

Ni ud af 10 biler kører alt for stærkt, vi har rettet henvendelse tidligere, men der sker ikke en døjt. Vi ønsker meget chikanere på Bilsbækvej i Ørting.

Forslag fra Agnes Daugaard

Antal stemmer: 1

Afstemningen løber frem til: 14. dec 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Sti fra Rudevej til Saksild Strand

Afgiv din stemme på dette forslag: Sti fra Rudevej til Saksild Strand

For at få væksten i Saksild til at stige, kunne man med fordel sætte fart på processen omkring oprettelsen af en sti, placeret midt på Rudevej, og derfra videre ned til Saksild Strand.

Stien ville på sigt være være med til, at skabe vækst, og tilgang af nye tilflyttere, og da der allerede er taget højde for dette i en lokalplan, kunne man med for del sætte skub i denne proces. Ikke mindst til glæde for Saksildborgerne, men også for skatteyderne i Odder kommune.

Forslag fra Morten Jørgensen.

Antal stemmer: 72

Afstemningen løber frem til: 14. dec 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Fodgængerovergange i Banegårdsgade

Afgiv din stemme på dette forslag: Fodgængerovergange i Banegårdsgade

I udviklingsstrategien for Odder bymidte, " Odder - en rigtig by", oplyses, at der kører 13.000 biler i døgnet (heraf størstedelen naturligvis i dagtimerne) ad Banegårdsgade. Denne trafik gør det meget vanskeligt at passere Banegårdsgade uden for lysreguleringerne. I samme forslag nævnes flere gange, at der skal etableres bedre sammenhæng på tværs af Rådhusgade og Banegårdsgade til Vita Park, bl. a. skal der dannes et byrum ved, at der etableres et "shared space" fra nord for Nørregade til Rathlousgade.

Da etablering af dette kan have lange udsigter, foreslår jeg, at der snarest etableres 2 godt belyste fodgængerovergange på Banegårdsgade ud for ALDI og ud for LIDL, hvor der i forvejen er heller.

Når/hvis "shared space" senere etableres, vil disse fodgængerovergange kun være et godt supplement.

Det vil dog aldrig blive muligt at få et fornuftigt byrum og en sammenhæng, så længe der passerer 13.000 biler igennem, derfor haster det med at komme i gang med den østlige omfartsvej, som har været planlagt i 50 år. Man kan starte med strækningen fra Rude Havvej til Hovvejen. Med den rigtige skiltning vil man kunne lede en stor del af trafikken uden om bymidten. Efterfølgende må det vel være muligt at få staten til at (med)finansiere (som i Mariager) den vanskelige strækning fra Tvenstrup over engen og letbanen.

Forslag fra Bjarne Langballe.

Antal stemmer: 30

Afstemningen løber frem til: 28. dec 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Trafikken på Ballevej

Afgiv din stemme på dette forslag: Trafikken på Ballevej.

Trafikken på Ballevej er stærkt stigende Det drejer sig om vejstykket fra byskiltet og op til Balle. Hastigheden er stigende og det er noget af en præstation at komme ud fra sin indkørsel til matriklen uden at blive påkørt. To lastbiler kan ikke passerer hinanden og jeg tør slet ikke tænke på konsekvensen af at der skulle befinde sig en cyklist i feltet .

Der er nyligt sat skilte op som advarer om sving og anbefaler hensynsfuld kørsel. Men dette er jo kun en henstilling og tages sjældent til efterretning. Forståeligt, når man tænker på at Ballevej er eneste indfaldsvej uden trafikdæmpning. Nu er der så ydermere et borgerforslag fremme om at lede trafik fra Vestermarken over på Ballevej i stedet! Hjælp.... . Håber byrådet ikke bare flytter problemerne med trafikken men sikre alle borgere miljørigtige løsninger.

Tænker der er flere løsninger og en kunne være at omfartsvejen blev færdig. I alle tilfælde kunne det være ønskeligt at se på alle indfaldsveje til og fra Odder så vi ikke risikerer at flytte problemerne med trafikken i Vestermarken til et område der i forvejen er hårdt belastet af megen og tung trafik.

Forslag fra Anita Bang.

Antal stemmer: 25

Afstemningen løber frem til: 8. jan 2020

Stem på dette forslag

Forslag: Lysregulering ved Fitness World

Afgiv din stemme på dette forslag: Lysregulering ved Fitness World

Lysregulering

Forslag fra Lotte Dideriksen

Antal stemmer: 4

Afstemningen løber frem til: 8. jan 2020

Stem på dette forslag

Forslag: Bedre vilkår for cyklister på Rude Havvej, belysning af cykelstien lang Rude Havvej

Afgiv din stemme på dette forslag: Bedre vilkår for cyklister på Rude Havvej, belysning af cykelstien lang Rude Havvej

I de mørke måneder er det utrygt at være cyklist på Rude Havvej. Cykelstien lags vejen er mørk, og har ingen belysning. Gadebelysningen langs vejen får man ingen glæde af på cykelstien, idet der er træer og buske mellem vej og cykelsti. Flere vælger derfor at cykle på vejbanen hvor der er lys, men det skaber af og til farlige situationer, når bilister med høj fart (60km/t) kommer kørende i mørke og regn. Når man kommer fra området Skoleparken/Ankjær slutter cykelstien ved Odder å. Her krydser cyklisterne vejen for at køre på vejen på resten af strækningen frem til Letbanen og Århusvej. Der er ingen skilte der advarer trafikanterne om "KRYDSENDE CYKLISTER" på Rude Havvej. Man vil så gerne have, at flere anvender Letbanen, og sætter cyklen eller bilen ved Rude Havvej for at tage offentlig trafik. Skal man cykle til stoppet Rude Havvej, bør der være bedre vilkår for cyklister.

FORSLAG: Belysning på cykelstien langs Rude Havvej samt Skiltning og evt. farvet markering eller lys, så bilisterne advares om KRYDSENDE CYKLISTER.

Forslag fra Henriette Witt Hollenbach.

Antal stemmer: 40

Afstemningen løber frem til: 8. jan 2020

Stem på dette forslag

Forslag: Omfartsvej om Odder

Afgiv din stemme på dette forslag: Omfartsvej om Odder.

Der har været meget snak om en omfartsvej omkring Odder By i nok snart 50 år, og hvis der kører ca 13.000 biler igennem hver dag trænger vi meget hårdt til den. Bor selv på Rådhusgade og mellem kl 14:30 - kl 17:00 er det faktisk umuligt at komme ud på Rådhusgade i dette tidrum " kun ved hjælp af flinke billister kan det lykkes" men dem er der ikke så mange af, Og tænker man på forureningen af byen ! det vil gavne på luftkvaliteten i byen også.

Forslag fra Kurt Lund Andersen.

Antal stemmer: 89

Afstemningen løber frem til: 21. feb 2020

Stem på dette forslag

Forslag: Fodgængerovergang på Nølevvej

Afgiv din stemme på dette forslag: Fodgængerovergang på Nølevvej

Jeg mener helt sikkert, der er behov for at der kommer en fodgængerovergang på Nølevvej. Den vil skulle være ca. der når man køre ud fra stien der føre om til Ankjær og Egholmparken. Altså i mellem chikanerne og indkørslen til Egholmvej. Jeg ser dagligt, at børn/unge have svært ved at komme over til skolen., da der ikke er nogen forgængerovergang.

Forslag fra Lena Hoffmann

 

Antal stemmer: 22

Afstemningen løber frem til: 3. mar 2020

Stem på dette forslag

Forslag: Grøn bybus

Afgiv din stemme på dette forslag: Grøn bybus.

Nu vi alle tænker grøn og miljø for tiden Hvad så med at lave Bybussen grøn så den kører på EL da det er noget mere fornuftig når den ikke som sådan kommer ud af byen eller kun kører rundt.. og så lave mere grøn reklame på bussen (Lige nu ligner den jo en stor oste skrive der kommer brusende med diesel dampene flyvende overhovedet....

I vores lille samfund må vi da hoppe med på bølgen først kom letbanen (fed ide) men hvad med at tage skridtet videre og så få by bussen med i grad og gøre den GRØN.!!!

Forslag fra Nicolai Holst

Antal stemmer: 33

Afstemningen løber frem til: 21. maj 2020

Stem på dette forslag