Logo for Borgerdrevneforslag

Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette dit forslag:

Dit navn bliver synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.
Giv dit forslag en sigende overskrift.
Skriv hvad forslaget handler om, og hvorfor det er en god ide.

Dine data

Når du opretter et forslag, eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Oplysningerne bliver gemt i 6 måneder.

Stem på et forslag

Herunder kan du se forslag, som allerede er oprettet, og som du kan stemme på:

Forslag: Frit valg af genoptræningstilbud og transport til og fra genoptræning uden udgifter for borgeren

Afgiv din stemme på dette forslag: Frit valg af genoptræningstilbud og transport til og fra genoptræning uden udgifter for borgeren.

Frit valg af genoptræningstilbud og tranport til og fra genoptræning uden udgifter for borgeren.

Borgere, som efter indlæggelse har behov for genoptræning, skal fra dag 1 frit kunne vælge, om genoptræningen skal foregå i et kommunalt tilbud eller hos en privat leverandør. Samtidig skal transport til og fra genoptræning være uden udgifter for borgeren, uanset om tilbuddet er kommunalt eller privat.

Når det drejer sig om genoptræning efter Sundhedslovens §140, skal kommunen starte genoptræningsforløbet op inden for 7 dage. Kun hvis det kommunale genoptræningscenter ikke er i stand til at overholde denne frist, får borgere i Odder Kommune mulighed for at vælge frit blandt de private leverandører, der er godkendt hertil.

Vores nabokommune Skanderborg har frit valg af leverandør fra dag 1. Så vidt jeg er orienteret til stor tilfredshed for såvel borgere som kommunale og private leverandører af genoptræning.

Jeg mener, at Odder Kommunes favorisering af det kommunale genoptræningscenter er forkert, og at borgeren fra dag 1 skal have mulighed for at vælge frit blandt godkendte genoptræningssteder. Der kan være mange grunde til at ønske et bestemt træningssted, f.eks. beliggenhed i forhold til hjem/arbejde, trygheden ved at møde en kendt terapeut, og trygheden i det sociale fællesskab, der opstår, når man træner sammen...
Stk. 5 i Sundhedslovens §140 lyder:

”KL indgår på kommunens vegne aftale med private leverandører om levering af genoptræning efter stk. 4” - og giver altså netop mulighed for frit valg for borgeren.

Faktisk er essensen af dette forslag, et ønske om at få Odder Kommune til at tage ovennævnte stk. 5 i brug.

Ved genoptræning i Odder Kommunes Genoptræningscenter er transport mellem hjem og center uden udgifter for borgeren. Hvis der skal være tale om et reelt frit valg, må dette naturligvis også gælde hvis borgeren vælger en privat leverandør.

Forslag fra Viveke Christina Nødvig Smidt

Antal stemmer: 164

Afstemningen løber frem til: 5. dec 2020

Stem på dette forslag

Forslag: Parkering i Hou

Afgiv din stemme på dette forslag: Parkering i Hou.

Vedr. Parkering, Der kunne jeg forestille mig, at der hvor Færgebyen på Hou havn skal bebygges, at man lavede parkering i en eller to etager under hele bebyggelsen. 

Forslag fra Peter Carol Kocza.

 

Antal stemmer: 35

Afstemningen løber frem til: 10. mar 2021

Stem på dette forslag

Forslag: Udvidelse af parkeringsforhold i Hou

Afgiv din stemme på dette forslag: Udvidelse af parkeringsforhold i Hou.

Jeg kunne forestille mig en "cykel/bil" parkeringsplads lige uden for byen - f.eks. på en mark tæt ved varmeværket.

Der kommer utrolig mange biler, som transporterer cykler, enten med cykelstativ eller trailer. I stedet for at parkere bilerne i Hou's gader mens folk er på cykeltur/ferie på Samsø eller Tunø, kunne bilerne parkeres uden for byen. 1 km ekstra cykling er jo ikke noget problem, når man alligevel skal cykle rundt på øerne.

Det kunne måske tage noget af presset på parkeringspladserne af.

Forslag fra Margit Daugaard.

Antal stemmer: 38

Afstemningen løber frem til: 21. mar 2021

Stem på dette forslag