Logo for Borgerdrevneforslag

Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette dit forslag:

Dit navn bliver synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.
Giv dit forslag en sigende overskrift.
Skriv hvad forslaget handler om, og hvorfor det er en god ide.

Dine data

Når du opretter et forslag, eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Oplysningerne bliver gemt i 6 måneder.

Stem på et forslag

Herunder kan du se forslag, som allerede er oprettet, og som du kan stemme på:

Forslag: Bæredygtig kommune - på den synlige måde

Afgiv din stemme på dette forslag: Bæredygtig kommune - på den synlige måde

Det er alment kendt, at vores økosystem mange steder lider, og at bier og andre insekter er på kraftig tilbagegang. Det har store konsekvenser for vores biodiversitet og dermed også på vores fælles spisekammer, som i høj grad er båret af bierne. Bierne mangler levesteder i det danske landskab bl.a. i form af blomsterrige overdrev.

Ved at beplante vejkanter og grøfter med de rigtige blomsterarter kan Odder Kommune med relativt få midler være en kommune, som slår sig op på at gøre noget for bæredygtigheden på en enkelt og synlig måde - til gavn for borgere, gæster og ikke mindst bier og andre insekter.

Vi kan ikke bestemme, hvad der skal stå på markerne, men vi kan selv bestemme over vejkanter, cykelstier, vandrestier mv., og her råder vi over mange kilometer jord. Det vil da være en bæredygtig måde at brande sig på!!

Forslag fra Frank Poulsen.

Antal stemmer: 85

Afstemningen løber frem til: 10. jul 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Ligestilling af unge og ældre ift. foreningstilskud

Afgiv din stemme på dette forslag: Ligestilling af unge og ældre ift. foreningstilskud

Må jeg foreslå, at man ligestiller unge og ældre med hensyn til at modtage kommunale tilskud i klubber/foreninger.

Det er på ingen måde rimeligt, at man som borger under 25 er berettiget tilskud, som ingen over 25 kan ansøge, nævner gerne vores fotoklub, - ca. 50 medlemmer (borgere), der mødes i et fællesskab om en hobby, - præcis som øvrige foreningsmedlemmer, - vi er dog en del af kommunens fortræffelige foreningsliv, - blot ikke når det kommer til økonomien......... Vil mene der børe være lige ret for alle på foreningsområdet, - uagtet alder.

Forslag fra John Vestergaard.

Antal stemmer: 23

Afstemningen løber frem til: 16. jul 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Lyskryds ved Stampmøllevej/Rådhusgade

Afgiv din stemme på dette forslag: Lyskryds ved Stampmøllevej/Rådhusgade

Der opleves ofte kødannelse, når bilister i nordgående retning af Århusvej skal ind af Stampmøllevej, eller når billister skal fra Stampmøllevej ud på Århusvej (især nordgående retning). Et lyskryds ville hjælpe på dette.

Forslag fra John Sørensen.

Antal stemmer: 15

Afstemningen løber frem til: 5. aug 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Fart og lyddæmpende tiltag

Afgiv din stemme på dette forslag: Fart og lyddæmpende tiltag

Risikovurdering af trafikken i Odder og hastigheds dæmpende tiltag.

Forslag fra Ib Grosser.

Antal stemmer: 5

Afstemningen løber frem til: 5. aug 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Gadebelysning i Vestbyen

Afgiv din stemme på dette forslag: Gadebelysning

Flere lygtepæle i Vestbyen. Fra Snærildvej nr. 100 til Ulvsborgvej/Vestermarken krydset eller helt ned til Grobshulevej rundkørslen.

Evt. børnevenlig stisystem fra Bendixminde til Skovbakkeskolen.

Forslag fra Sabrine Overgaard.

Antal stemmer: 9

Afstemningen løber frem til: 5. aug 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Forskønnelse af Polititorvet

Afgiv din stemme på dette forslag: Forskønnelse af Polititorvet

Nogle borde bænke sæt, ved Polititorvet, noget mere hygge ind dernede, der kan laves noget legeområde lige mellem Al Dente og pølsevognen.

Forslag fra Helle Slyngborg.

Antal stemmer: 2

Afstemningen løber frem til: 6. aug 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Obligatoriske cykelstier ved skoler

Afgiv din stemme på dette forslag: Obligatoriske cykelstier ved skoler

Jeg foreslår obligatoriske cykelstier i en radius af minimum 500 m blandt alle kommunes skoler. Vores børn skal kunne færdes og føle sig trygge i trafikken.

Vil hermed især påpege stykket fra Ballevej mod Vestermarkskolen. Vejen er meget befærdet og dens forløb gør de unge usikre.

Jeg mener at vores kommune har pligt til at passe på vores børn og deres fremtid.

Forslag fra Ann Linneberg.

Antal stemmer: 16

Afstemningen løber frem til: 6. aug 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Spærring for gennemgående tung trafik på Vestermarken

Afgiv din stemme på dette forslag: Spærring for gennemgående tung trafik på Vestermarken

Der bør spærres for gennemgående tung trafik på Vestermarken. Det vil gøre cykel- eller gåturen for de mange skoleelever og andre personer, der hver dag krydser Vestermarken, mere sikker.

De køretøjer, som kører mod Odder ad Grobshulevej, ledes via Vestermarken af deres navigationsanlæg. Det gælder også den tunge trafik, som skal til industrikvarteret omkring Ballevej og Skovdalsvej. Ved at spærre for tung trafik på Vestermarken, tvinges lastbilerne til at køre via Balle og ned af Ballevej, som før Vestermarken blev åbnet.

Hvis man virkelig vil lede lastbilerne ad Vestermarken, så må det være på sin plads med en eller flere tunneler under vejen, som på Vennelundsvej mellem Vestskolen afd. Vestermarken og Børnehaven Gaia/Troldhøj. Når området omkring Bendixminde udbygges, bliver det endnu mere presserende at få gjort noget ved sagen, da det må antages, at der kommer endnu mere trafik på Vestermarken, og endnu flere skolebørn, som dagligt skal krydse pågældende vej.

Forslag fra Thomas Jørgensen

Antal stemmer: 371

Afstemningen løber frem til: 3. okt 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Fartdæmper på Drammelstrupvej fra Balle mod Drammelstrup

Afgiv din stemme på dette forslag: Fartdæmper på Drammelstrupvej fra Balle mod Drammelstrup

Fartdæmper på Drammelstrupvej da bilerne kører voldsomt hurtigt og vores børn ikke tør cykle i skole i frygt for at blive ramt at de meget hurtigt kørende biler.

Forslag fra Julie Kruse

Antal stemmer: 27

Afstemningen løber frem til: 3. dec 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Offentliggørelse af borgerdrevne forslag

Afgiv din stemme på dette forslag: Offentliggørelse af borgerdrevne forslag

Borgerdrevne forslag er en god ide, men næppe ret mange er bekendt med at de findes. Derfor bør nye forslag dels bekendtgøres i Odder Avis på kommunens faste side, dels på kommunes hjemmeside med angivelse af, hvordan man stemmer på dem. Måske også på de sociale medier. Endvidere bør det med passende mellemrum bekendtgøres, hvilke forslag, der endnu er åbne.

Forslag fra Bjarne Langballe.

Antal stemmer: 2

Afstemningen løber frem til: 13. dec 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Parkeringsforbud på Rørthvej ved svinget mod krydset Bredgade og Østermarksvej

Afgiv din stemme på dette forslag: Parkeringsforbud på Rørthvej ved svinget mod krydset Bredgade og Østermarksvej

Når man køre til centrum, holder der oftes mange biler parkeret i højre side af vejen. Meget tæt på krydset og vejen svinger så meget, at det stortset er umuligt at orientere sig, om der kommer modkørende trafik. Der opstår tit farlige situationer pga modkørende trafik, hvor man bliver nødt til at bakke tilbage. Oftes to til tre biler må bakke, for at modkørende trafik, der har forkørselsret kan passere.

Antal stemmer: 6

Afstemningen løber frem til: 13. dec 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Chikaner på Bilsbækvej i Ørting

Afgiv din stemme på dette forslag: Chikaner på Bilsbækvej i Ørting

Ni ud af 10 biler kører alt for stærkt, vi har rettet henvendelse tidligere, men der sker ikke en døjt. Vi ønsker meget chikanere på Bilsbækvej i Ørting.

Forslag fra Agnes Daugaard

Antal stemmer: 0

Afstemningen løber frem til: 14. dec 2019

Stem på dette forslag

Forslag: Sti fra Rudevej til Saksild Strand

Afgiv din stemme på dette forslag: Sti fra Rudevej til Saksild Strand

For at få væksten i Saksild til at stige, kunne man med fordel sætte fart på processen omkring oprettelsen af en sti, placeret midt på Rudevej, og derfra videre ned til Saksild Strand.

Stien ville på sigt være være med til, at skabe vækst, og tilgang af nye tilflyttere, og da der allerede er taget højde for dette i en lokalplan, kunne man med for del sætte skub i denne proces. Ikke mindst til glæde for Saksildborgerne, men også for skatteyderne i Odder kommune.

Forslag fra Morten Jørgensen.

Antal stemmer: 59

Afstemningen løber frem til: 14. dec 2019

Stem på dette forslag