Forslag: Fodgængerovergange i Banegårdsgade

I udviklingsstrategien for Odder bymidte, " Odder - en rigtig by", oplyses, at der kører 13.000 biler i døgnet (heraf størstedelen naturligvis i dagtimerne) ad Banegårdsgade. Denne trafik gør det meget vanskeligt at passere Banegårdsgade uden for lysreguleringerne. I samme forslag nævnes flere gange, at der skal etableres bedre sammenhæng på tværs af Rådhusgade og Banegårdsgade til Vita Park, bl. a. skal der dannes et byrum ved, at der etableres et "shared space" fra nord for Nørregade til Rathlousgade.

Da etablering af dette kan have lange udsigter, foreslår jeg, at der snarest etableres 2 godt belyste fodgængerovergange på Banegårdsgade ud for ALDI og ud for LIDL, hvor der i forvejen er heller.

Når/hvis "shared space" senere etableres, vil disse fodgængerovergange kun være et godt supplement.

Det vil dog aldrig blive muligt at få et fornuftigt byrum og en sammenhæng, så længe der passerer 13.000 biler igennem, derfor haster det med at komme i gang med den østlige omfartsvej, som har været planlagt i 50 år. Man kan starte med strækningen fra Rude Havvej til Hovvejen. Med den rigtige skiltning vil man kunne lede en stor del af trafikken uden om bymidten. Efterfølgende må det vel være muligt at få staten til at (med)finansiere (som i Mariager) den vanskelige strækning fra Tvenstrup over engen og letbanen.

Forslag fra Bjarne Langballe.

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af Byrådet.

Afstemningen løber frem til: 28. dec 2019

Antal stemmer: 25