Forslag: Bæredygtig kommune - på den synlige måde

Det er alment kendt, at vores økosystem mange steder lider, og at bier og andre insekter er på kraftig tilbagegang. Det har store konsekvenser for vores biodiversitet og dermed også på vores fælles spisekammer, som i høj grad er båret af bierne. Bierne mangler levesteder i det danske landskab bl.a. i form af blomsterrige overdrev.

Ved at beplante vejkanter og grøfter med de rigtige blomsterarter kan Odder Kommune med relativt få midler være en kommune, som slår sig op på at gøre noget for bæredygtigheden på en enkelt og synlig måde - til gavn for borgere, gæster og ikke mindst bier og andre insekter.

Vi kan ikke bestemme, hvad der skal stå på markerne, men vi kan selv bestemme over vejkanter, cykelstier, vandrestier mv., og her råder vi over mange kilometer jord. Det vil da være en bæredygtig måde at brande sig på!!

Forslag fra Frank Poulsen.

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af Byrådet.

Afstemningen løber frem til 2019-07-10

Antal stemmer: 70