Forslag: Bedre vilkår for cyklister på Rude Havvej, belysning af cykelstien lang Rude Havvej

I de mørke måneder er det utrygt at være cyklist på Rude Havvej. Cykelstien lags vejen er mørk, og har ingen belysning. Gadebelysningen langs vejen får man ingen glæde af på cykelstien, idet der er træer og buske mellem vej og cykelsti. Flere vælger derfor at cykle på vejbanen hvor der er lys, men det skaber af og til farlige situationer, når bilister med høj fart (60km/t) kommer kørende i mørke og regn. Når man kommer fra området Skoleparken/Ankjær slutter cykelstien ved Odder å. Her krydser cyklisterne vejen for at køre på vejen på resten af strækningen frem til Letbanen og Århusvej. Der er ingen skilte der advarer trafikanterne om "KRYDSENDE CYKLISTER" på Rude Havvej. Man vil så gerne have, at flere anvender Letbanen, og sætter cyklen eller bilen ved Rude Havvej for at tage offentlig trafik. Skal man cykle til stoppet Rude Havvej, bør der være bedre vilkår for cyklister.

FORSLAG: Belysning på cykelstien langs Rude Havvej samt Skiltning og evt. farvet markering eller lys, så bilisterne advares om KRYDSENDE CYKLISTER.

Forslag fra Henriette Witt Hollenbach.

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af Byrådet.

Afstemningen løber frem til: 8. jan 2020

Antal stemmer: 23