Forslag: Bisgaardsvej - sikker skolevej

Jeg vil gerne opfordre til at forbedre Bisgaardsvej, så vores skolebørn kan færdes sikkert i skole.

Der er mange børn som anvender bisggardsvej både på gåben og cykel. Trafikken er både tung og farten ofte høj i tidspunkterne 7.30-8.00, og igen om eftermiddagen. Udover biltrafikken kører skolebusserne på strækningen.

Mit forslag til Bisgaardsvej er Nyt asfalt så vi undgår store vandpytter og høje kantseten, heller på den lange strækning hvor farten ofte bliver høj, Skiltning omkring multibane/fodboldbaner(eks. børn der leger/spiller bold), markering af t-krydset(evt farve på asfalt) hvor børnene krydser vejen ved skolen.

Forslag fra Karen Aaen Henberg

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af Byrådet.

Afstemningen løber frem til 2019-05-13

Antal stemmer: 28