Forslag: Borgerforslag skal sendes til direkte afstemning blandt borgerne

Samtlige godkendte borgerforslag skal sendes til direkte afstemning hos borgerne. Direkte afstemningen skal afholdes elektronisk og kræve log in via NemID.

Inden afstemning skal forslag bearbejdes af embedsmænd, således det sikres at det holder sig indenfor gældende lovgivning. Det skal ved samme lejlighed sikres, at forslaget er praktisk gennemførligt.

Finansiering af vedtagne forslag

Koster forslaget penge, så skal forslagsstiller angive en tiltænkt finansiering af forslaget, hvis korrekthed skal vurderes af embedsmændene for det givne områder, som forslaget kommer ind under.
Er forslaget en besparelse, så er der i sagens natur ikke krav om finansiering, men forslagsstiller kan angive intention om, hvad besparelsen forventes brugt til.

Lovmæssighed

Ved vedtagelse af dette borgerforslag vil byrådet intentionelt forpligter sig til, at stemme forslag igennem baseret på borgernes afgørelse i direkte afstemninger.
Forslagsstiller til dette forslag er bekendt med, at byrådsmedlemmer altid kan stemme efter egen overbevisning, og dermed gå imod den direkte afstemnings resultat. Dette kan og skal ikke forhindres, men det må antages, at folkevalgte som har fået en direkte besked fra folket, agter at imødekomme denne besked.

Udgifter

Ved vedtagelse af indeværende borgerforslag, skal der indhentes tilbud på, hvad omkostningerne til et afstemningswebsite vil være.
I lighed med krav om finansiering af forslag sendt til direkte afstemning, så foreslås finansieringen til indeværende forslag fundet, gennem øjeblikkeligt stop for indkøb af iPads til byens skoler. Såfremt dette ikke dækker, så kan den resterende finansiering hentes ved en mindre stigning i egenbetaling til institutioner, mindre afbetaling på gæld i implementeringsåret eller et ét-årigt ansættelsesstop i administrative kommunale stillinger.

Forslag fra Jan Oksfeldt Jonasen.

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af Byrådet.

Afstemningen løber frem til 2019-05-08

Antal stemmer: 13