Forslag: Frikommuneordning på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Det foreslåes at ansøge om at deltage i frikommuneordning jf. § 11. i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet: Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter frikommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som særligt tilrettelagte forløb i en frivillig organisation.

Dette skal gøres med henblik på at få kontanthjælpsmodtagere ud og støtte de frivillige foreninger. Forslaget bygger på en forestilling om at de arbejdsløse alle besidder kompetencer som kan være til nytte i de frivillige foreninger, og omvendt kan de få nogle nye erfaringer med, netværk, cv pynt og livsglæde.

De frivillige organisationer og foreninger skal selv melde ud hvor meget arbejde de har til over, hvor mange frivillige de kan rumme, og hvilket arbejde de har brug for. Derudover forpligter de frivillige foreninger sig også til at være i direkte kontakt med den pågældende sagsbehandler under forløbet.

Kommunen visiterer de arbejdsløse ud i de forskellige tilbud efter grundig overvejelse af personlighed og karakter. Vi skal sørge for at de frivillige og organisationerne IKKE får en grim oplevelse, og at vi overholder reglerne ift. fx børneattester osv. Derudover er det kommunens opgave at forholde sig til hvilke kvalifikationer den arbejdsløse besidder, som foreningerne kan have gavn af, og hvilke kompetencer de arbejdsløse eventuelt kan have gavn af at tillære sig, og ud fra disse overvejelser, finde det bedst egnede match.

Den arbejdsløse forpligter sig til at indgå engageret i forløbet og at overholde de aftaler der bliver indgået med den frivillige forening.

Forslag fra Simon Fyhn.

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af Byrådet.

Afstemningen løber frem til 2019-05-08

Antal stemmer: 13