Forslag: Ligestilling af unge og ældre ift. foreningstilskud

Må jeg foreslå, at man ligestiller unge og ældre med hensyn til at modtage kommunale tilskud i klubber/foreninger.

Det er på ingen måde rimeligt, at man som borger under 25 er berettiget tilskud, som ingen over 25 kan ansøge, nævner gerne vores fotoklub, - ca. 50 medlemmer (borgere), der mødes i et fællesskab om en hobby, - præcis som øvrige foreningsmedlemmer, - vi er dog en del af kommunens fortræffelige foreningsliv, - blot ikke når det kommer til økonomien......... Vil mene der børe være lige ret for alle på foreningsområdet, - uagtet alder.

Forslag fra John Vestergaard.

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af Byrådet.

Afstemningen løber frem til: 16. jul 2019

Antal stemmer: 23