Forslag: Lyskryds ved Stampmøllevej/Rådhusgade

Der opleves ofte kødannelse, når bilister i nordgående retning af Århusvej skal ind af Stampmøllevej, eller når billister skal fra Stampmøllevej ud på Århusvej (især nordgående retning). Et lyskryds ville hjælpe på dette.

Forslag fra John Sørensen.

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af Byrådet.

Afstemningen løber frem til 2019-08-05

Antal stemmer: 3