Forslag: Obligatoriske cykelstier ved skoler

Jeg foreslår obligatoriske cykelstier i en radius af minimum 500 m blandt alle kommunes skoler. Vores børn skal kunne færdes og føle sig trygge i trafikken.

Vil hermed især påpege stykket fra Ballevej mod Vestermarkskolen. Vejen er meget befærdet og dens forløb gør de unge usikre.

Jeg mener at vores kommune har pligt til at passe på vores børn og deres fremtid.

Forslag fra Ann Linneberg.

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af Byrådet.

Afstemningen løber frem til: 6. aug 2019

Antal stemmer: 16