Forslag: Offentliggørelse af borgerdrevne forslag

Borgerdrevne forslag er en god ide, men næppe ret mange er bekendt med at de findes. Derfor bør nye forslag dels bekendtgøres i Odder Avis på kommunens faste side, dels på kommunes hjemmeside med angivelse af, hvordan man stemmer på dem. Måske også på de sociale medier. Endvidere bør det med passende mellemrum bekendtgøres, hvilke forslag, der endnu er åbne.

Forslag fra Bjarne Langballe.

Dit navn bliver ikke synligt for andre.
Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Dine data

Når du opretter eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Dine personoplysninger opbevares i op til et halvt år efter et forslag er blevet slettet/behandlet af Byrådet.

Afstemningen løber frem til: 13. dec 2019

Antal stemmer: 7