Øvrige udvalg, bestyrelser og kommissioner

En stor del af posterne skal efter reglerne besættes af byrådsmedlemmer. I andre tilfælde har partierne valgt at tildele poster til personer udenfor byrådet. Dermed er der enkelte steder også blevet poster til nogle af de partier, der ikke kom i byrådet.  

Børn og Ungeudvalg (tvangsfjernelser)
Navn Parti
Torben Sørensen Venstre
   
suppleanter:  
Hans Hammann Venstre
Lone Jakobi Socialdemokrater
Østjyllands Brandvæsen
Navn Parti/Organisation
Uffe Jensen Venstre
Grundlisteudvalget - udpeger personer til domsmænd og nævninger
Navn Parti
Steen Petersen Venstre
Steffen Rossov Socialdemokrater
Ib Mortensen Dansk Folkeparti
Ditte-Marie Thejsen Enhedslisten
Thomas Tikjøb Radikale
Mogens Bedsted SF
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)
Navn Repræsenterer
Linda Ann Wienand (formand) Socialdemokrater
Tom Møller Jensen DH-Odder
Pia A. Marlo Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Karsten Geertsen UdviklingOdder
John Wallbridge DA Odder
Peder Skipper DA Odder
Inge Jensen Pedersen Næstformand LO Odder
Lars Olsen LO Odder
Ole Stounbjerg Sekretariat
UdviklingOdder
Navn Parti
Uffe Jensen Venstre
LAG - Lokal Aktions Gruppe
Navn Parti
Marianne Hundebøll SF
Martin Mikkelsen (suppleant) Konservative
Hegnsynsmænd
Navn Parti
Lars Olsen (formand) Socialdemokrater
Ib Mortensen Dansk Folkeparti
Mogens Bedsted SF
stedfortrædere:  
May-Britt Wachmann Socialdemokrater
Niels Sandberg Kaa Dansk Folkeparti
Hans Bach Christensen SF
Spektrum Odders bestyrelse
Navn Parti
Marianne Hundebøll SF
Spektrum Odders repræsentantskab
Navn Parti
Lone Jakobi Socialdemokrater
Martin Mikkelsen Konservative
Kresten Bjerre Radikale
Handelsfagskolen
Navn Parti
Martin Mikkelsen Konservative
Odder Gymnasium
Navn Parti
Uffe Jensen Venstre
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse – Det Lokale Uddannelsesudvalg (HG og VUC)
Navn Organisation
Karsten Geertsen UdviklingOdder
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Navn Parti
Martin Mikkelsen Konservative
Repræsentantskab KL
Navn Parti
Lone Jakobi Socialdemokrater
Repræsentantskab HMN Naturgas I/S
Navn Parti
Elvin J. Hansen Socialdemokrater
stedfortræder:  
Kresten Bjerre Radikale
Repræsentantskab Midttrafik
Navn Parti
John Rosenhøj Dansk Folkeparti
stedfortræder:  
Elvin J. Hansen Socialdemokrater
Politisk følgegruppe Letbanen i Østjylland
Navn Parti
Uffe Jensen Venstre
Fredningsnævnet
Navn Parti
Bjarne Pedersen Venstre
Stedfortræder:  
Simon Fyhn suppleant Alternativet
Reno Syd I/S
Navn Parti
Elvin J. Hansen Socialdemokrater
Hans Hammann Venstre
Kresten Bjerre Radikale
stedfortrædere:  
Lone Jakobi Socialdemokrater
Ole Lyngby Pedersen Venstre
John Rosenhøj Dansk Folkeparti
Kunstudvalget
Navn Parti
Hans Midtgaard Konservative
Helle Vogt Mikkelsen Radikale
Odder Produktionsskole
Navn Parti
Linda Ann Wienand Socialdemokrater
Jan Gade Venstre
Anette Pedersen SF
Odder Kunstsamling
Navn Parti
Jesper Hjort Socialdemokrater
Repræsentantskabet for TV2 Østjylland
Navn Parti
Hans Hamann  Venstre
Sprogcenter Horsens
Navn Parti
Klaus Rafael Jensen Konservative
OK-Fondens Plejecenter i Odder (Stenslund)
Navn Parti
Elvin Hansen Socialdemokrater
Hjemmeværnets Distriktsudvalg
Navn Parti
Knud Appel Venstre
Taksationskommissionsudvalg i henh. til vejloven
Navn Parti
Jytte Hansen Socialdemokrater
Vera Bruus Jørgensen Socialdemokrater
Overtaksationskommissionsudvalg i henh. til vejlov
Navn Parti
Jan Gade Venstre
Ekspropriationskommission vedr. fast ejd.
Navn Parti
Preben Jensen Socialdemokrater
Taksationskommission vedr. fast ejd.
Navn Parti
Bjarne Pedersen Venstre
Skatteankenævn
Navn Parti
Per Ringgaard Venstre
stedfortræder:  
Bjarne Pedersen Venstre
Vurderingsankenævn
Navn Parti
Jytte Hansen Socialdemokrater
stedfortræder:  
Steffen Rossov Socialdemokrater
Odder Spildevand A/S
Navn Parti
Niels Rosenberg Konservative
Ole Lyngby Pedersen Venstre
Elvin Hansen Socialdemokrater
Valgbestyrelse ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg
Navn Parti
Uffe Jensen Venstre
Lone Jakobi Socialdemokrater
Martin Mikkelsen Konservative
suppleanter:  
Lone Riis Venstre
Linda Ann Wienand Socialdemokrater
Ditte-Marie Thejsen Enhedslisten
Handicaprådet
Navn Organisation/Parti Suppleanter
Udpeget af DH:    
Tom Møller Jensen Høreforeningen og LEV Aage Poulsen (Hjernesagen)
Hanne Westergaard SIND Hanne Meldgaard jensen (Landsforeningen Autisme)
Lis Sørensen Scleroseforeningen Niels Otto Hansen (LEV)
Udpeget af øvrige handicaporganisationer:    
Ejvind Mortensen Landsforeningen Ligeværd Poul Erik Fink (Landsforeningen Ligeværd)
Udpeget af forvaltningen:    
Britta Kempel Social- og Borgerservicechef Jette Lorenzen (direktør for social, sundhed og beskæftigelse)
Theresa Bilgrav Kepp Leder af Børne- og Familiecentret Casper Grønborg (Teknisk chef)
Udpeget af byrådet:    
Rie Ramsdal Claes Jensen (A) Claes Jensen (A)
Lene Midtgaard Venstre (V) Finn Thranum (C)
Seniorrådet
Navn    
Annette Svenstrup, formand    
Harry Bengtsen, næstformand     
Svend-Erik Jensen    
Per Ringgaard    
Vitapark Lokaludvalg
Navn    
 Formand Lone Jakobi (S) Formand for BUK udvalget  
 Hans Hammann (V) Repræsentant for Økonomi- og Erhvervsudvalget  
 Næstformand Brian Kjær Repræsentant for Erhvervsbenet  
 Christina Krohn Repræsentant for Sundhedsbenet  
 Christian Schrøder Repræsentant for Kulturbenet  
 Tine Mynster Suppleant for Kulturbenet  
 Rita Ernstsen Suppleant for Sundhedsbenet  
Vacant Suppleant for Erhvervsbenet  
Øudvalget
Navn    
Formandskab for udvalget:
Leif Christensen (Ø) 
   
Claus Døssing, Tunø Beboerforening    
Øvrige medlemmer:    
Elvin Hansen (A)    
Marianne Hundebøll (F)    
Lene Midtgaard (V)    
Bo Degn Olesen for fastboende    
Tim Grønbech for fastboende    
Micheal Vogelius for fritidshusejere    
Claus Poulsen for fritidshusejere