Uffe Jensen

Borgmester - Uffe Jensen (V)

06. december 2016

Parti: Venstre
Formand for udvalg: Borgmester og formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Andre tillidshverv:

  • Medlem af KL’s repræsentantskab, Kommune Kontakt Rådet for Region Midtjylland – KKR - og Uddannelsesudvalget
  • Medlem af bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland, Østjyllands Brandvæsen, Udvikling Odder og Odder Gymnasium.
  • Medlem af den politiske styregruppe for Business Region Aarhus og Kredsrådet hos Østjyllands Politi
  • Formand for bestyrelsen i Forberedende Grund Uddannelse Sydøstjylland – FGU.
  • Formand for bestyrelsen i Pædagogernes Pension – PBU
  • Medlem af formandskabet i Kattegatkomitéen.
  • Medlem af Letbanerådet 

Civilt erhverv: Politiassistent

Lidt om mig: Sammen med min kone og vores 2 døtre, bosatte vi os i 1989 i Odder. Frem til udgangen af 2013 arbejdede jeg i afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Østjyllands politi. Interesseret i foreningsliv og fritids- og kulturtilbud. Valgt til byrådet i 2009. Fokus på dialog og samarbejde – vækst og uddannelse.

E-mail: uffe.jensen@odder.dk 
Mobil: 26 72 05 56
Partihjemmeside: venstreiodder.dk
Facebook

Få billedet i høj opløsning