Jan Gade (V)

Jan Gade (V)

21. februar 2020

Parti: Venstre
Medlem af Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget. 

Andre tillidshverv: Gruppeformand Venstre

Civil erhverv: Projektchef hos Semler gruppen

Lidt om mig selv: Jeg er nordjyde, har boet 5 år i Grønland og nu snart 25 år i Odder. Jeg har altid gennem demokrati forsøgt at påvirke det samfund, jeg er en del af.
Jeg tror på et samfund, der er mangfoldigt, hvor vi alle har et ansvar, og vi alle bidrager efter bedste evne. Samtidig skal samfundet holde hånden under dem, der i perioder har brug for hjælp.
Mit hjerte banker for naturen, fritidslivet og en velfungerende kommune, hvor det hele spiller sammen, og har sammenhængskraft.

E-mail: jan.gade@odder.dk
Mobil:

  • Arbejde 21 60 21 82 
  • Privat 61 39 68 44 

Partihjemmeside: venstreiodder.dk
Facebook: