John Rosenhøj

John Rosenhøj (O)

06. december 2016

Parti: Dansk Folkeparti
Medlem af udvalg: Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Andre tillidshverv: Forebyggelses- og bevillingsnævnet, Frivillig i Aktivitetshuset, hvor jeg underviser ældre medborgere i brugen af IT.
Partihjemmeside: df.dk/Odder 
Facebookside: John Rosenhøj 
Civilt erhverv: Uddannet på Odder Rådhus indenfor skat og bogholderi, Revisor ved Kommunernes Revisionsafdeling – uddannet på Forsikringshøjskolen – Pensionskundechef i Nordea/Tryg Pension

Lidt om mig: Har altid været politisk interesseret - først blevet aktiv i politik og indmeldt i 2012 i DF.
Jeg arbejder for at alle borgere får lige behandling – ligesom folkeskole, sundhed og ordentlig økonomisk politik ligger mig meget på sinde, ligesom foreningsarbejde og frivillighed. 
Jeg vil være vagthund i byrådet, således særinteresser ikke favoriseres.

E-mail: johnrose@post12.tele.dk
Mobil: 22 20 85 69 

Få billedet i høj opløsning