Ole Lyngby Pedersen Venstre (V)

Udvalgsformand - Ole Lyngby Pedersen (V)

06. december 2016

Parti: Venstre
Formand for: Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Andre tillidshverv: Bestyrelsen i Odder spildevand og Landboforeningen Odder - Skanderborg.
Civilt erhverv: Landmand - medejer af I/S Faurgård.

Lidt om mig: Jeg har været fuldtidslandmand siden 1984, erhvervpolitik og organisationsarbejde har altid interesseret mig, især miljøpolitik og arbejdet med at reducere næringsstofudledningen til vandmiljøet interesserer mig, den interesse passer glimrende til mine poster i MTU og Odder Spildevand.

E-mail: ole.pedersen@odder.dk
Mobil: 28 40 15 76 
Facebookside: www.facebook.com/olelyngby.pedersen 
Partihjemmeside:
 www.venstreiodder.dk

Få billedet i høj opløsning