Økonomi- og Erhvervsudvalget

Faste udvalg

Byrådet nedsætter politiske udvalg, som behandler sager inden for et specifikt område. En stor del sager opstår og afgøres reelt i udvalgene. Herunder ses de faste udvalg og ad hoc udvalg. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget
Navn Parti
Uffe Jensen (formand) Venstre
Lone Jakobi (1. viceborgmester) Socialdemokraterne
Linda Ann Wienand Socialdemokraterne
Martin Mikkelsen Konservative
Hans Hammann Venstre
Jan Gade Venstre
Ditte-Marie Thejsen Enhedslisten
Se billede af udvalgets medlemmer  
Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget
Navn Parti
Ole Lyngby Pedersen (formand) Venstre
Elvin J. Hansen (næstformand) Socialdemokraterne
Lone Jakobi (1. viceborgmester) Socialdemokraterne
Claes Jensen Socialdemokraterne
Kresten Bjerre Radikale
Hans Hammann Venstre
John Rosenhøj Dansk Folkeparti
Se billede af udvalgets medlemmer  
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Navn Parti
Lone Jakobi (formand) Socialdemokraterne
Ditte-Marie Thejsen (næstformand) Enhedslisten
Rie Ramsdal  Socialdemokraterne
Lene Midtgaard Venstre
Jan Gade Venstre
Klaus Rafael Jensen Konservative
Marianne Hundebøll SF
Se billede af udvalgets medlemmer  
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Navn Parti
Finn Thranum (formand) Venstre
John Rosenhøj (næstformand) Dansk Folkeparti
Claes Jensen Socialdemokraterne
Rie Ramsdal   
Lene Midtgaard Venstre
Torben Sørensen Venstre
Leif Gjørtz Christensen Enhedslisten
Se billede af udvalgets medlemmer  
Arbejdsmarkedsudvalget
Navn Parti
Linda Ann Wienand  
Marianne Hundebøll (næstformand) SF
Elvin J. Hansen Socialdemokraterne
John Rosenhøj Dansk Folkeparti
Hans Hammann Venstre
Torben Sørensen Venstre
Leif Gjørtz Christensen Enhedslisten
Se billeder af udvalgets medlemmer  
Folkeoplysningsudvalget
Repræsentant for Navn Forening
Idrætsråd Erling Rovelt Odder Tennis
  Peter Lindberg Christensen Odder Fodbold
Kulturråd Mikkel Bertelsen Odder Kulturforening
  Jørgen Rønsbo Odder Kulturforening
Spejderråd Brian Holst Jensen De grønne pigespejdere
  Peter Zastrow DUI
Aftenskoleråd Marianne Eriksen Musikskolen for voksne
  Palle Hansen Gigtskolen
BUK Martin Mikkelsen  
  Marianne Hundebøll   
Odder Bibliotek    
  Rikke Bjerre  
Formand Klaus Rafael Jensen  
Sekretær Malene Lykke Scharling  

Læs også