Kommunernes styrelse

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse sætter rammerne for kommunernes virke:


Se også: