Kalender

Mødekalender for byråd og udvalg

Mødekalender 2021

Forklaring på forkortelser:

  • AMU: Arbejdsmarkedsudvalget
  • By: Byrådet
  • BUK: Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
  • MTK: Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
  • SSF: Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
  • ØEU: Økonomi- og Erhvervsudvalget