Indgangen til Rådhuset

Spørgetid & træffetid

Spørgetid

Byrådet holder møde én gang månedligt, normalt den anden mandag i måneden, med mødestart kl. 17.00. Mødet begynder dog kl. 16.45, hvis der er indkommet spørgsmål til byrådet. Spørgetiden varer maksimalt 15 minutter.  

Spørgsmål skal stilles skriftligt senest 8 dage før byrådets møde. Sendes til Odder Byråd, Rådhuset, 8300 Odder eller på e-mail maria.christensen@odder.dk Se detaljerede regler for spørgetid


Træffetid for borgmester og udvalgsformænd 2018

Har du noget, som du gerne vil drøfte med borgmesteren eller en af udvalgsformændene, har du mulighed for det:

Torsdag den 6. december

Alle dagene er det kl. 16-17  på Rådhuset. 

Man kan møde formændene for de faste politiske udvalg:

  • Økonomi- og Erhvervsudvalget: Uffe Jensen (V)
  • Miljø, Teknik og Klimaudvalget: Ole Lyngby Pedersen (V)
  • Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget: Lone Jakobi (A)
  • Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget: Finn Thranum (V)
  • Arbejdsmarkedsudvalget: Linda Ann Wienand (A)

Man skal ikke reservere tid, men bare møde op på rådhuset. Henvend dig i receptionen.

I 2019 er datoerne for træffetid
Den 7. februar 2019
Den 4. april 2019
Den 6. juni 2019