Oversigt over politikernes vederlag

Faste vederlag til medlemmerne i kommunalbestyrelsen   Kr./årligt
Vederlag til borgmesteren
(Der kan derudover ikke ydes borgmesteren nogen form for vederlag)
  817.069
Fast vederlag pr. byrådsmedlem   91.488
Vederlag til viceborgmester (10% af borgmestervederlaget)   81.707
   
Udvalgsvederlag:  
Ydes med 2,78% af borgmestervederlaget pr. udvalg (men ikke til formændene for udvalgene)   22.715
   
Formandsvederlag:  
Social- og sundhedsudvalget, Børn-, Unge og Kulturudvalget, Miljø og teknikudvalget (18% af borgmestervederlaget)   147.072
Folkeoplysningsudvalget (3,3 % af borgmestervederlaget)   27.208
 Beskæftigelsesudvalget (9 % af borgmestervederlaget) 73.536
   
Tillægsvederlag:  
Ydes til kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år   14.155

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Styrelsesvedtægt for Odder Kommune. (PDF-fil, åbner i nyt vindue)Vederlag for udpegede hverv


Ifølge Styrelsesloven skal politikerne oplyse størrelsen af vederlag for poster, de er udpeget til. 

Det fremgår af Styrelsesloven (§16 e), at medlemmer af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Det gælder også for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører sådanne hverv.
Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der i det forgange år har modtaget vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget.

Herunder er opført de oplysninger, som politikerne har indleveret vedrørende deres vederlag i kalenderåret 2017:

Uffe Jensen, V
KKR 1.660

Elvin J. Hansen, S
Reno Syd 24.000
Medlem af Naturgas Midt Nord 36.000

Niels Rosenberg, C
Odder Spildevand A/S 20.228

Hans Hammann, V
Reno Syd 14.000
Odder Produktionsskole 5.000

Ditte Marie Thejsen, Ø
Reno Syd 14.000

Lars Grønlund, S
Odder Spildevand A/S - formand 45.516

Ole Lyngby Pedersen, V
Odder Spildevand A/S 20.228

Offentliggørelse af partistøtte

Ifølge § 1 i Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. er det lovens formål at støtte det politiske arbejde her i landet såvel på landsplan som på regionalt og kommunalt plan.

Ifølge lovens § 4 har en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen.

Tilskuddet udgør i 2018 7,25 kr. for hver stemme kandidatlisten har fået ved valget.

Kommunerne er med virkning fra 1. juli 2017 forpligtet til at offentliggøre de erklæringer, der ligger til grund for udbetalingen af tilskuddet, jf. lovens §11d.

2018