Oversigt over politikernes vederlag

Beløb 2018:

Faste vederlag til medlemmerne i kommunalbestyrelsen   Kr./årligt
Vederlag til borgmesteren
(Der kan derudover ikke ydes borgmesteren nogen form for vederlag)
  830.583
Fast vederlag pr. byrådsmedlem   92.914
Vederlag til viceborgmester (10% af borgmestervederlaget)   83.058,3
   
Udvalgsvederlag:  
Ydes med 2,78% af borgmestervederlaget pr. udvalg (men ikke til formændene for udvalgene)   23.090,2
   
Formandsvederlag:  
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget (18% af borgmestervederlaget)   149.505
Folkeoplysningsudvalget (3,3 % af borgmestervederlaget)   27.658
Arbejdsmarkedsudvalget (9 % af borgmestervederlaget) 74.752,5
   
Tillægsvederlag:  
Ydes til kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år   14.376

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Styrelsesvedtægt for Odder Kommune. (PDF-fil, åbner i nyt vindue)

Vederlag for udpegede hverv

Ifølge Styrelsesloven skal politikerne oplyse størrelsen af vederlag for poster, de er udpeget til. 

Det fremgår af Styrelsesloven (§16 e), at medlemmer af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Det gælder også for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører sådanne hverv.
Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der i det forgange år har modtaget vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget.

Herunder er opført de oplysninger, som politikerne har indleveret vedrørende deres vederlag i kalenderåret 2018:

Uffe Jensen, V
Væksthus Midtjylland: 18.750

Elvin J. Hansen, S
Reno Syd: 8.400
Medlem af HMN Naturgas I/S: 36.000
Odder Spildevand 12.376

Niels Rosenberg, C
Odder Spildevand A/S: 25.736

Hans Hammann, V
Reno Syd: 31.499,53

Kresten Bjerre, R 
Reno Syd: 7.980

Ole Lyngby Pedersen, V
Odder Spildevand A/S: 20.532

Linda Ann Wienand, A 
Odder Produktionsskole: 5.000

Offentliggørelse af partistøtte

Ifølge § 1 i Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. er det lovens formål at støtte det politiske arbejde her i landet såvel på landsplan som på regionalt og kommunalt plan.

Ifølge lovens § 4 har en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen.

Tilskuddet udgør i 2019 7,25 kr. for hver stemme kandidatlisten har fået ved valget.

Kommunerne er med virkning fra 1. juli 2017 forpligtet til at offentliggøre de erklæringer, der ligger til grund for udbetalingen af tilskuddet, jf. lovens §11d.

2019

Enhedslisten

Socialistisk Folkeparti

Socialdemokratiet

Det Radikale Venstre 

Venstre

Det Konservative Folkeparti

Dansk Folkeparti