Faste vederlag til medlemmerne i kommunalbestyrelsen 2020

Faste vederlag til medlemmerne i kommunalbestyrelsen   Kr./årligt
Vederlag til borgmesteren   852.113
Fast vederlag pr. byrådsmedlem   96.384
Vederlag til viceborgmester (10% af borgmestervederlaget)   86.904
   
Udvalgsvederlag:  
Ydes med 2,78% af borgmestervederlaget pr. udvalg    24.156
   
Formandsvederlag:  
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget,
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget (18% af borgmestervederlaget)
  153.380,34
Folkeoplysningsudvalget (3,3 % af borgmestervederlaget)   28.375,36
Arbejdsmarkedsudvalget (9 % af borgmestervederlaget) 76.690,17
   
Tillægsvederlag:  
Ydes til kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år   14.911,92

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Styrelsesvedtægt for Odder Kommune. (PDF-fil, åbner i nyt vindue)