Ole Lauth Socialdemokraterne (A)

Parti: Socialdemokraterne (A)
Medlem af udvalg: Udvalget for Social-, Sundhed og Beskæftigelse og Børn og Ungeudvalget
Andre tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i SOSU-skolen i Aarhus
Partihjemmeside: www.socialdemokratiet.dk/odder
Civilt erhverv: Højskoleforstander på Egmont Højskolen
Billede i høj opløsning: Ole Lauth

Lidt om mig: Jeg er født i 1948. Er uddannet lærer i Skive i 1972. Handelsskolelærer fra 1972 og var fra 1981 til 1991 konsulent for specialpædagogisk støtte i Undervisningsministeriet. Blev forstander på Egmont Højskolen i 1991. Har været Socialdemokrat siden 1971 og har altid ment, at mennesker med handicap skal have de samme muligheder, som alle andre i vores samfund. Jeg vil arbejde for, at der skal være orden i regnskabet mellem lovbundne opgaver og den statslige kompensation, at Odder Kommune skal være kendt for at leve op til FN's Handicapkonvention og at sikring af flere arbejdspladser giver økonomisk tryghed og reel tilflytning til kommunen.

E-mail: ol@egmont-hs.dk
Mobil: 20 41 35 14

 

Få billedet i høj opløsning