Spørgetid & træffetid

Spørgetid

Byrådet holder møde én gang månedligt, normalt den anden mandag i måneden, med mødestart kl. 17.00. Mødet begynder dog kl. 16.45, hvis der er indkommet spørgsmål til byrådet. Spørgetiden varer maksimalt 15 minutter.  

Spørgsmål skal stilles skriftligt senest 8 dage før byrådets møde. Sendes til Odder Byråd, Rådhuset, 8300 Odder eller på e-mail maria.christensen@odder.dk Se detaljerede regler for spørgetid


Træffetid for borgmester og udvalgsformænd

Har du noget, som du gerne vil drøfte med borgmesteren eller en af udvalgsformændene, har du mulighed for det den:

  • 27. april 2017 15:30-17:00
  • 22. juni 2017 15:30-17:00
  • 31. august 2017 15:30-17:00
  • 26. oktober 2017 15:30-17:00
  • 21. december 2017 15:30-17:00.

Man skal ikke reservere tid, men man kan bare møde op på rådhuset.

De politikere, du kan træffe, er:

  • Borgmester: Uffe Jensen
  • Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse: Niels Rosenberg
  • Børn, Unge og Kulturudvalg: Anne Bonefeld
  • Miljø- og Teknikudvalget: Elvin J. Hansen

Borgmester udvalgsformænd

- Vi vil med denne ordning gerne signalere åbenhed og imødekommenhed overfor borgerne. Vi er interesseret i en god dialog med borgerne, siger borgmester Uffe Jensen om tiltaget, der startede i 2014.