Oversigt over politikernes vederlag

Faste vederlag til medlemmerne i kommunalbestyrelsen   Kr./årligt
Vederlag til borgmesteren
(Der kan derudover ikke ydes borgmesteren nogen form for vederlag)
  610.628
Fast vederlag pr. byrådsmedlem   89.314
Vederlag til viceborgmester (10% af borgmestervederlaget)   61.062
   
Udvalgsvederlag:  
Ydes med 2,78% af borgmestervederlaget pr. udvalg (men ikke til formændene for udvalgene)   16.975
   
Formandsvederlag:  
Social- og sundhedsudvalget, Børn-, Unge og Kulturudvalget, Miljø og teknikudvalget (18% af borgmestervederlaget)   109.913
Folkeoplysningsudvalget (3,3 % af borgmestervederlaget)   20.151
 Beskæftigelsesudvalget (9 % af borgmestervederlaget) 54.997
   
Tillægsvederlag:  
Ydes til kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år   13.812

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Styrelsesvedtægt for Odder Kommune. (PDF-fkil, åbner i nyt vindue)Vederlag for udpegede hverv


Ifølge Styrelsesloven skal politikerne oplyse størrelsen af vederlag for poster, de er udpeget til. 

Det fremgår af Styrelsesloven (§16 e), at medlemmer af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Det gælder også for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører sådanne hverv.
Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der i det forgange år har modtaget vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget.

Herunder er opført de oplysninger, som politikerne har indleveret vedrørende deres vederlag i kalenderåret 2016:

Uffe Jensen, V
KKR 4.910

Elvin J. Hansen, S
Reno Syd 24.000
Medlem af Naturgas Midt Nord 36.000

Niels Rosenberg, C
Odder Spildevand A/S 20.092

Hans Hammann, V
Reno Syd 14.000
Odder Produktionsskole 5.000

Ditte Marie Thejsen, Ø
Reno Syd 14.000

Lars Grønlund, S
Odder Spildevand A/S - formand 45.207

Ole Lyngby Pedersen, V
Odder Spildevand A/S 20.092