Miljøtilladelser, klagevejledning

Enhver med væsentlig individuel interesse i de miljøtilladelser, som er givet af Odder Kommune, kan klage til Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.

Eventuel klage skal være skriftlig. Klage sendes til Odder Kommune, Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller på miljoe@odder.dk.

Odder Kommune sender klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens behandling.

Klagefristen er fire uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. 

Tilladelser kan ses ved henvendelse til Odder Kommune, Miljø i klageperioden.