Zonetilladelser, klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i en afgørelse, kan klage til Naturklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen. .

Klage sendes til Odder Kommune, Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller på miljoe@odder.dk.

Sagen kan ses i miljøafdelingen, Odder Rådhus.

Er der klager over tilladelsen, må den ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil efter modtagelse af en klage sende en opkrævning på gebyret.