Indflydelse på lokalsamfundet

Her kan du få en introduktion til demokratiet i din hverdag.

Indflydelse på lokalsamfundet kommer ikke blot gennem medlemskab og deltagelse i politiske partier/valg til byrådet. Der er mange andre steder, hvor du kan gøre sin mening gældende og ”gøre en forskel” på netop det område, der ligger dig mest på hjerte.

Valg i Hou

Ved at klikke på linksene ovenfor, kan du læse om de forskellige typer af råd, nævn, foreninger og bestyrelser, der er i Odder og omegn, og eventuelt blive inspireret til at gå ind i det arbejde, der udføres.

Du vil få en kort gennemgang af hvordan det politiske niveau i kommunen er opbygget, og hvordan du evt. kan blive politisk aktiv i lokalpolitik. Du har også mulighed for via vores links at bevæge dig ud på internettet, for at få mere at vide om kommunalt demokrati samt demokrati og samfundsforhold mere generelt.

Endelig er der links til det store udbud af foreninger, der beskæftiger sig med både kultur, religion og lokale forhold – som borgerforeninger etc. . Sidst men ikke mindst er der en indgang til de forskellige institutioner i kommunen, hvor du kan indtræde i bestyrelsen, hvis dit barn er der.