Institutionsbestyrelser

På alle institutioner i kommunen er der oprettet bestyrelser, hvor brugerne af institutionen skal være repræsenteret. Ved at gå ind i bestyrelsesarbejdet i dit barns skole eller andre institutioner, får du indflydelse på og indsigt i driften og udviklingen af institutionen. 

Skoler
Skolebestyrelsen er sammensat af:

 • 5-7 forældre
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 2 skoleelver
 • Skolelederen deltager uden stemmeret.

Rathlou
Skolebørn samlet i gymnastiksalen

Hvordan bliver man valgt ind i skolebestyrelsen?
Forældre bliver valgt for 4 år af gangen. Valget følger valgperioden for Byrådet, og starter 1.april året efter et kommunalvalg. Det vil sige, at der sidst var valg til skolebestyrelser i efteråret 2001. Næste gang der er valg til skolebestyrelser er altså i 2005.

Hvad laver de i skolebestyrelsen?
Skolebestyrelsen har indflydelse på mange ting. Det kan for eksempel være hvordan undervisningsmaterialet skal være, hvordan lejrskoleophold skal foregå, hvem der skal ansættes som skoleleder, og meget andet.

Se oversigt over folkeskoler

 Børnehaver
Institutionsbestyrelsen består af:

 • 5 forældrerepræsentanter
 • 2 medarbejderrepræsentanter med stemmeret
 • institutionslederen deltager uden stemmeret og sørger for sekretær opgaverne.

Børnehave

Legende børn i børnehave

Hvordan bliver man valgt ind i bestyrelsen?
Der afholdes hvert år i slutningen af august eller begyndelsen af september et valgmøde for forældrene i daginstitutionen. Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år. Der er hvert år 2 eller 3 forældre på valg.
Forældrene har 1 stemme pr. barn i institutionen.

Hvad laver de i bestyrelsen?
Institutionsbestyrelsens har indflydelse på:

 • det pædagogiske arbejde
 • samarbejde med lokalområdet
 • indvendig og udendørs indretning 
 • ansættelsesforhold 
 • overordnet prioritering af institutionens budget 
 • samarbejdet mellem forældre og personale
 • anvendelse af institutionens lokaler uden for åbningstiden

Se oversigt over daginstitutioner