Politiske niveau

Byråd
Byrådet har 19 medlemmer, der vælges hvert fjerde år. Byrådet vælger selv sin formand (borgmesteren). Borgmesteren er den øverste leder af kommunen: Byrådet og forvaltningen.

Byrådet holder møde én gang månedligt, normalt den anden mandag i måneden, med mødestart kl. 17.00. Mødet begynder dog kl. 16.45, hvis der er indkommet spørgsmål til byrådet. Spørgetiden varer maksimalt 15 minutter.  

Spørgsmål skal stilles skriftligt senest 8 dage før byrådets møde. Sendes til Odder Byråd, Rådhuset, 8300 Odder eller på e-mail heidi.andersen@odder.dk Se detaljerede regler for spørgetid

Byrådet træffer beslutning i langt de fleste af de forhold, der berører din dagligdag, f.eks.:

  • daginstitutioner
  • pleje og omsorg for ældre
  • støtte til kultur, fritid og idræt
  • planlægning af hvordan byen skal udbygges og forbedres.

Alt sammen dog begrænset af de særlige regler, der i lovgivningen m.v. er besluttet af Folketinget eller af andre overordnede myndigheder som feks.:

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse sætter rammerne for kommunernes virke:


Se også:

Tilknyttet byrådet er der nedsat at antal råd, hvis hensigt er at inddrage forskellige grupper af borgere i dag til dag politikken på netop deres område. Disse råd omfatter bl.a. et ældreråd og et handicapråd. 

De politiske partier er grundstammen i Odder Kommunes byråd.

Det er igennem disse, at langt de fleste byrådsmedlemmer er indvalgt, men du kan også forsøge, at stille op til kommunalvalget som enkeltperson eller gennem en borgerliste.