Stemmeseddel til EU-valget lægges i stemmeboks

Valg til Europa-Parlamentet 2019

Afstemningen foregår på følgende afstemningssteder:

Afstemningsområde og afstemningssted:

  • Odder sogn samt Lundhof
    og Damsgaard: Spektrum, Odder
  • Torrild sogn: Torrild Forsamlingshus
  • Saksild og Nølev sogne: Saksild Skole/Børnehus (Kulturhuset)
  • Randlev og Bjerager sogne, samt Mosebakken i Gosmer sogn: Eriksminde Efterskole
  • Halling sogn og Gosmer sogn med undtagelse af Mosebakken, Dybvad, Bisgaard, Fensten, Hedemarken og Malskær: Hou Skole Gylling sogn, Fensten, Malskær og Hedemarken: Gylling Skole
  • Ørting sogn samt Dybvad og Bisgaard, Falling sogn med undtagelse af Lundhof og Damsgaard: Ørting Sognehus Hundslund sogn: Kirkehuset
  • Alrø sogn: Alrø gl. Skole
  • Tunø sogn: Ølykkecentret

Afstemningen begynder kl. 9.00 og fortsætter til kl. 20.00.

Du kan stemme pr. brev

Læs mere om mulighed for at brevstemme

Valgkort er på vej

Valgkort udsendes til vælgere, der er opført på valglisten senest den 10. maj 2019.
Valgkortet vil være vælgerne i hænde senest tirsdag den 21. maj 2019.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort senest denne dato, eller hvis der er forkerte oplysninger på valgkortet, kan du henvende dig i Borgerservice på tlf. 8780 3333.

Du kan søge om at stemme i hjemmet

Hvis du ønsker at afgive din stemme i hjemmet, skal du søge om dette på et ansøgningsskema, som du kan få ved henvendelse til Borgerservice,
tlf. 8780 3333 eller pr. mail: borgerservice@odder.dk
Skemaet findes også på https://odder.dk/EUvalg2019

På ansøgningsskemaet skal du skrive under på, at du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme til afstemningsstedet på valgdagen.
Du skal have udfyldt og afleveret ansøgning til Borgerservice på Odder Rådhus senest tirsdag den 14. maj 2019.

Hvis du er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme ind i selve valglokalet, har du normalt ikke ret til at afgive din stemme i hjemmet.
I stedet har du mulighed for at afgive din stemme uden for valglokalet.

Mulighed for ændret afstemningssted

Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen skal indgives senest kl. 12.00, torsdag den 16. maj til vælgerens bopælskommune.

Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Ansøgningsskema findes på https://odder.
dk/EUvalg2019.
Spektrum Odder er kommunens mest handicapvenlige afstemningssted.