Udvalgsformand - Kresten Bjerre (B)

20-12-2021

Formand for: Udvalget for Klima og Plan

Medlem af udvalg: Udvalget for Økonomi og Erhverv

Andre tillidshverv: Formand Renosyd, medlem af bestyrelsen for Odder Spildevand

Civilt erhverv: Rådgiver om klima & bæredygtighed

Lidt om mig: For mig handler politik om at søge indflydelse og gøre en forskel, at udstikke en retning for det gode liv. Jeg arbejder for kvalitet i hverdagen. Vi skal have gang i klimakampen og den grønne omstilling. Det er nu vi skal handle. For vores børns fremtid og kommende generationer. Gør plads til naturen. Kultur og fritid vægter jeg højt. Mere kunst. Jeg ønsker mig en grøn og levende bymidte med aktivitet og stemning.

E-mail: krestenbjerre@gmail.com 

Mobil: 2280 1250

LinkedIn

Twitter 

Download billede af Kresten Bjerre i høj opløsning