Faste vederlag til medlemmerne i kommunalbestyrelsen 2020

Faste vederlag til medlemmerne i kommunalbestyrelsen   Kr./årligt
Vederlag til borgmesteren   902.772
Fast vederlag pr. byrådsmedlem   100.656
Vederlag til viceborgmester (10% af borgmestervederlaget)   90.276
   
Udvalgsvederlag:  
Ydes med 2,78% af borgmestervederlaget pr. udvalg   25.092
   
Formandsvederlag:  
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget,
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget (18% af borgmestervederlaget)
  162.504
Folkeoplysningsudvalget (3,3 % af borgmestervederlaget)   30.060
   
Tillægsvederlag:  
Ydes til kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år   15.573,96


Vederlag og hverv i 2022

Uffe Jensen

  • Bestyrelsesformand, Pædagogernes Pension: kr. 120.000
  • Bestyrelsesformand Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland: kr. 19.658
  • Bestyrelsesmedlem Erhvervshus Midtjylland: kr. 7.500

Kresten Bjerre

  • Reno Syd: kr. 130.583,43
  • Odder Spildevand: kr. 10.760

Hans Hammann

  • Reno Syd: kr. 6.600

Palle Holsting

  • Reno Syd: kr. 8.800

Ole Lyngby Pedersen

  • Odder Spildevand A/S: kr.34.968

Se også 

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Styrelsesvedtægt for Odder Kommune. (PDF-fil, åbner i nyt vindue)