Vederlag for udpegede hverv 2021

Her finder du oplysninger om, hvilke vederlag borgmester og kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager for deres arbejde i kommunalbestyrelsen.

Det fremgår af Styrelsesloven (§16 e), at medlemmer af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Det gælder også for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører sådanne hverv.
Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der i det forgange år har modtaget vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget.

Beløbene er det årlige vederlag pr. 1. januar 2022 opgivet i hele kroner

Vederlag til borgmesteren 884.968
Fast vederlag pr. kommunalbestyrelsesmedlem 98.688
Vederlag til 1. viceborgmester 88.496

Udvalgsvederlag

Ydes med 2,78% af borgmestervederlaget pr. udvalg 24.602

Formandsvederlag

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Klima og Plan,
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Sundhed og Voksne
(18% af borgmestervederlaget) 159.294
Folkeoplysningsudvalget (3,33 % af borgmestervederlaget) 29.203

Tillægsvederlag

Ydes til kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjemme-
boende børn under 10 år 15.269

Vederlag for øvrige poster

Den kommunale styrelseslov siger, at kommunalbestyrelsen skal oplyse størrelsen på vederlag, medlemmer og kommunalt ansatte modtager.

Oplysningspligten gælder, når kommunalbestyrelsesmedlemmer eller ansatte efter valg eller på forslag fra kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg og underudvalg.

Vederlag og hverv i 2021

Uffe Jensen
Formand for bestyrelsen for Pædagogernes Pension (PBU): kr.120.000
Erhvervshus Midtjylland: kr.30.000

Elvin J. Hansen
Reno Syd: 5.655
Medlem af HMN Naturgas I/S: kr.7.500
Odder Spildevand: kr. 20.896

Hans Hammann
Reno Syd: kr. 4.350

Kresten Bjerre
Reno Syd: kr. 32.730 (næstformand)

Ole Lyngby Pedersen
Odder Spildevand A/S: kr. 20.896

 

Det fremgår af Styrelsesloven (§16 e), at medlemmer af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Det gælder også for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører sådanne hverv.
Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der i det forgange år har modtaget vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget.

Herunder er opført de oplysninger, som politikerne har indleveret vedrørende deres vederlag i kalenderåret 2020:

Uffe Jensen, V

 • Bestyrelsen for Pædagogernes Pension (PBU):  kr. 120.000
 • Erhvervshus Midtjylland: kr. 30.000

Elvin J. Hansen, S

 • Renosyd: 4.300
 • Medlem af HMN Naturgas I/S: kr. 7.500
 • Odder Spildevand: kr. 20.812

Hans Hammann, V

 • Renosyd: kr. 4.300

Kresten Bjerre, R 

 • Renosyd:  32.470,68 (næstformand)

Ole Lyngby Pedersen, V

 • Odder Spildevand A/S: kr. 20.812

Det fremgår af Styrelsesloven (§16 e), at medlemmer af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Det gælder også for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører sådanne hverv.
Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der i det forgange år har modtaget vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget.

Herunder er opført de oplysninger, som politikerne har indleveret vedrørende deres vederlag i kalenderåret 2019:

Uffe Jensen, V

 • Bestyrelsen for Pædagogernes Pension (PBU):  kr. 50.000
 • Erhvervshus Midtjylland: kr. 30.000

Elvin J. Hansen, S

 • Renosyd: 3.075
 • Medlem af HMN Naturgas I/S: kr. 36.000
 • Odder Spildevand: kr. 20.692

Niels Rosenberg, C

 • Odder Spildevand A/S: kr. 46.560

Hans Hammann, V

 • Renosyd: kr. 31.991,97

Kresten Bjerre, R 

 • Renosyd:  2.650

Ole Lyngby Pedersen, V

 • Odder Spildevand A/S: kr. 20.692

Linda Ann Wienand, A 

 • Odder Produktionsskole: kr. 5.834