Kommunalvalg 2017

Valget er din mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal lede udviklingen af din kommune eller region de næste fire år.

Se en samlet liste over kandidaterne til kommunalvalget 2017. Du kan også se mere ved at klikke på menuerne for oven. 

HVAD STEMMER VI OM?
Kommuner og regioner har ansvar for den velfærd, du møder i hverdagen. Det er blandt andet skoler, daginstitutioner, hospitaler, læger, ældrepleje, beskæftigelse, infrastruktur og udvikling af vores lokalsamfund.
Det er 64 procent af de samlede offentlige udgifter i Danmark.

Du kan også få informationer om kommunalvalget på andre sprog i denne folder fra Rådet for Etniske Minoriteter.


Hvad laver en kommune?
Kommunerne løser langt de fleste borgernære velfærdsopgaver. Kommunerne er tæt på borgerne, og borgerne møder deres kommune hver eneste dag, også selvom de ikke nødvendigvis lægger mærke til det.

Først og fremmest tager kommunerne sig af velfærdsopgaver som bl.a. folkeskole, ældrepleje, børnepasning, kulturtilbud, beskæftigelsesindsats og socialhjælp.

Samtidig har kommunerne ansvaret for udviklingen af lokalområdet. Det kan fx være forholdene for de lokale virksomheder, natur- og miljøplanlægningen og den fysiske planlægning i kommunen.

Hvem bestemmer i kommunerne?
Det er de lokale politikere i kommunalbestyrelsen, der har fået mandat fra vælgerne til at prioritere, styre og udvikle kommunen. Det kan fx være, hvor tit de ældre kan få tilbud om rengøring, hvilke sportsfaciliteter kommunen skal tilbyde, eller hvor mange børnehaver der skal være i kommunen.

Politikerne i kommunalbestyrelsen vælges til kommunalvalget. Næste kommunalvalg er den 21. november 2017.

Når du stemmer til kommunalvalget, er du altså med til at påvirke, hvilke områder og opgaver i kommunen, der skal prioriteres, og hvordan opgaverne skal løses.

Hvad er kommunernes opgaver?
Blandt kommunernes opgaver i dag er:

Børnepasning
Folkeskole
Ældrepleje
Det sociale område (fx misbrugsbehandling og anbringelser)
Sundhedsopgaver (fx forebyggelse, pleje og genoptræning)
Servicering af det lokale erhvervsliv
Integration
Aktivering og beskæftigelse
Kultur og fritid (fx biblioteker, musikskoler og sportsfaciliteter)
Natur og miljø (fx naturbeskyttelse og vandmiljøkontrol)
Planlægning af den lokale infrastruktur
Borgerservice
El, vand og renovation
Redningsberedskab
Turisme

Om regionerne
De fem regioner i Danmark løfter de opgaver, der kræver store enheder.
Regionerne arbejder for liv og vækst med arbejdspladser, uddannelsesmuligheder og den transport, der får din hverdag til at hænge sammen. Desuden driver regionerne en række tilbud til borgere med særlige behov.

Regionerne redder liv, behandler fysiske og psykiske sygdomme og arbejder for et sundhedsvæsen, hvor du er i centrum.

Hver region ledes af 41 folkevalgte politikere, der lægger de overordnede linjer for regionens arbejde, og stræber efter mest mulig sundhed, liv og vækst for pengene.

Din stemme giver indflydelse på hvilke politikere, der skal lede din region.