Her kan du stemme

Afstemningen tirsdag den 21. november 2017 foregår på følgende afstemningssteder:

Odder sogn samt Lundhof og Damsgaard: Spektrum, Odder
Torrild sogn: Torrild Forsamlingshus
Saksild og Nølev sogne: Saksild Skole og Børnehus
Randlev og Bjerager sogne samt
Mosebakken i Gosmer sogn: Eriksminde Efterskole
Halling sogn og Gosmer sogn med undtagelse
af Mosebakken, Dybvad, Bisgaard, Fensten,
Hedemarken og Malskær: Hov Skole
Gylling sogn, Fensten, Malskær og Hedemarken: Gylling Skole
Ørting sogn samt Dybvad og Bisgaard, Falling
sogn med undtagelse af Lundhof og Damsgaard: Ørting Sognehus
Hundslund sogn: Kirkehuset
Alrø sogn: Alrø Forsamlingshus
Tunø sogn: Ølykkecentret

Afstemningen begynder kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20.00, med undtagelse af Tunø, hvor afstemningen begynder kl. 9.00.

Mulighed for ændret afstemningssted
Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopæls-kommunen skal indgives senest kl. 12 mandag den 13. november til vælgerens bopælskommune.
Ansøgning kan tidligst indgives den 24. oktober.
Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handi-cap eller nedsatte førlighed. Hent ansøgningsskema for ændret afstemningssted.