Liberal Alliance (I)

Henrik Morbjerg

Alder: 53 år

Beskæftigelse: Managementkonsulent ved Mercuri Urval

Præsentation: Jeg er gift med Gitte og vi har to piger, Nanna på 13 og Signe på 11.
Arbejdsmæssigt har jeg både erfaringer fra det private erhvervsliv og det offentlige. Har arbejdet som konsulent, leder og chef i det private erhvervsliv. Lige fra sælger til HR Direktør og har været selvstændig erhvervsdrivende i flere år.
I det offentlige har jeg været underviser, adjunkt og konsulent. Har været flere år i Forsvaret som befalingsmand, både som tjenestegørende og i reserven.
I min fritid har jeg snart 30 år som frivillig hjemmeværnsmand, i dag som delingsfører ved hjemmeværnskompagni Odder. Jeg er også håndbolddommer og motionscykelrytter.
Jeg har altid været politisk interesseret og i de sidste 7 år været politisk aktiv i Liberal Alliance. Var primus motor på stiftelsen af LA Odder efter sidste kommunalvalg i 2013

Mærkesager:

 • Styrke kernevelfærden i Odder – Vi vil hellere spare på forvaltning, kultur og administration og bruge pengene på vores skoler, børnehaver og ældrepleje.
  Nytænkning – I Odder er der tradition for at spare hårdest på kernevelfærdsydelser hver gang der skal spares. Vi vil vise en anden vej, hvor kernevelfærden fredes og helst styrkes, og evt. kommende besparelser skal ligge i administration, forvaltning og ledelse, ikke kerneserviceopgaver, som f.eks. ældrepleje, handicappede og børn.
  Vi vil privatisere og udlicitere meget mere på ikke kernevelfærdsområder som f.eks Vej og Park, rengøring, lønservice, bygningsdrift, indkøb etc..
 • Vi skal lave et ansættelsesstop for ”kolde” hænder i Odder Kommune. Dvs. at antallet af administrative medarbejdere og ledere i den kommende byrådsperiode ikke kan øges, men KUN ”varme hænder”, f. eks. Pædagoger, sosuhjælpere/ass, lærere etc.
  Kun ved naturlig afgang kan der erstattes en nødvendig medarbejder i administrationen.
 • Mere frihed for den enkelte borger og mindre bureaukrati – mere frit valg. f. eks. Er den øremærkede ældremilliard skal i Odder bruges bla. rengøring har kommunen bestemt. Hvorfor må den ældre ikke selv bestemme hvad de vil have mere af.
 • Byudvikling – investere i bymidten, torvet og området omkring. Bedre infrastruktur i hele Odder kommune, med omfartsvej til den gennemkørende trafik, og bedre forbindelse til den kommende Beringvej i Århus Kommune, med forbindelse til E45. Bedre vejforhold og forbindelser vil også styrke tilflytningen til Odder og opland, både af familier og erhverv.
  Vi skal inddrage de små lokalsamfund i kommunen til udvikling af Odder som helhed. I LA vil vi være meget opmærksom på det enkelte lokalråds behov og argumenter og ser gerne at lokalrådende styrkes.
 • Sænk skatten med minimum 0,2% point hvert år i det kommende 4 år.! Vi skal på sigt ned under nabokommuner i Østjylland.
  Vi har en høj grundskyld og det skal kompenseres over skatten – så kommer det også alle til gode.
 • Privat velfærd er også velfærd

E-mail: henrik.morbjerg@liberalalliance.dk

Hjemmeside Facebook

Suzette Glasdam Pedersen

Suzette G. Pedersen

Alder: 48 år

Beskæftigelse: Social og sundhedshjælper

Præsentation: Jeg er ny i det politiske arbejde, men har altid interesseret mig for politik. Jeg stiller op til KV17 fordi jeg gerne vil med ind i "maskin rummet" i min kommune, og være med til at påvirke udviklingen og de beslutninger som har indflydelse på os som borgere.

Jeg kan li' at stille nysgerrige spørgsmål og stiller mig ikke tilfreds med at "gøre det vi plejer" bare fordi det er nemt. Jeg er stor tilhænger af det frie valg og få regler. Jeg tror på at vi selv bedst ved hvad der virker for den enkelte og for vores familie, og er ikke fan af kassetænkning og det at alle skal kunne passe i en kasse hvor de ikke passer.

Jeg vil arbejde for at vi som borger i Odder kan bevare muligheden for at have et valg, det gælder både børnpasning, skolegang og ældrepleje. Jeg har boet i Odder næsten hele mit liv. Jeg er mor til to unge mænd, gift med Bjørn.

Mærkesager:

 • "Ældre ambassadør", jeg vil med mine mange års erfaring bidrage til at de ældre borgere i Odder kommune, får mere Frit valg og mere indflydelse på egen hverdag.
 • Jeg vil have focus på de borger vi har i kommunen, som ikke passer i "kasserne" og som har brug for en mere individuelt og sammenhængende sagsbehandling.
 • Jeg vil kæmpe for en oprydning af regler, der står i vejen for fornuftige beslutninger og give mere tillid tilbage til os der arbejder og udfører dem.
 • Jeg vil være med til at få mere liv i hele Odder. Der skal nytænkning til, vi skal blive bedre til at lytte til borgerne i kommunen, drage nytte af de ildsjæle der er. Jeg vil arbejde for mere butiks liv og et torv, hvor alle har lyst til at være og hvor der er mere aktivitet. 

 E-mail: sette2003@hotmail.com 

 

Jan Oksfeldt Jonasen

 

Jakob Hofmann Thomsen

Jakob Hofmann Thomsen

Alder: 34 år

Beskæftigelse: Uddannet Agrarøkonom

Præsentation: 

 • Mit sidste job i primære landbrug, var som driftsleder på Gram Slot i Sønderjylland. Siden har jeg været Salgskonsulent og arbejder i dag som arbejdsmand hos en elektriker, er handicaphjælper og har vagter på et asylcenter i det Nordjyske nu og da.
 • Sidder som næstformand i Hadrup vandværk.
 • I fritiden dyrker jeg crossfit, engagerer mig i Odder rugby klub og tager af sted på UV-jagt en gang i mellem.
 • Flyttede til Odder kommune i 2013.

Mærkesager: 

 1. Overlevelse af Odder opland
  (mindre centralisering)


 2. Afbureaukratisering kommunalt
  (flere beslutningstager)


 3. Fokus på tilflytning – både privat og erhverv
  (vækst til gavn for vores velfærd)