Nyt Dansk Demokrati - agenda 3 - de uafhængige (U)

Jørn Lykke Stouenberg

Jørn Lykke Stouenberg

Alder: 66 år

Beskæftigelse: Folkepensionist – men freelance ansat i Aarhus Kommune med byplanlægning – og på Christiansborg med landspolitik.

Præsentation: Uddannet Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og Cand oecon. Fra CBS. Har desuden overbygningsuddannelse fra Tübingen, Baden Württemberg. Jeg ville egentlig have været arkitekt - og har et kreativt væsen og interesserer mig meget for arkitektur og design. Har firmaet IDsign med min hustru.

Politiske mærkesager: Landspolitk skal Danmark være et forenet kongerige bestående af fire lande. Øst for Storebælt: Sjælland/Øerne med hovedstad i København, Jylland-Fyn med hovedstad i Aarhus, Færøerne med hovedstad i Thorshavn og Grønland med hovedstad i Nuuk. Disse lande er ligeværdige og lige i enhver henseende. Udkantsdanmark skal fjernes af sprogbruget. Staten skal reageres af et Folketing - det forstås som folkenes ting. Dette ting sættes i alle fire hovedstæder. Riget deler statsminister, udenrigsminister, justistsminister, forsvarsminister og en koordinationsminister.
De enkelte fire lande har alle ressortministerier som fx energi og miljø. Antallet af sæder i Folketinget skal reduceres kraftigt.

Der skal være en ny kommunalreform, hvor kommunerne geografisk skal laves om. De skal samtidig gå fra nuværende 98 kommuner til 54 i fremtiden. De 28 kommuner skal være øst for Storebælt og 26 vest for Storebælt. De skal være så store og bæredygtig, at de kan rumme alle funktioner. Alle uddannelser skal være i hver kommune. Kun længerevarende uddannelser som fx universitetsuddannelser, skal være et storbyfænomen.
Kommunerne skal alle være kulturelt ligeværdige, så alle kommuner har mulighed for at opleve kultur på samme niveau.
Langt mere skal afgøres i kommunerne og de skal være så stærke at begrebet Udkantsdanmark forsvinder.

Vi hedder Nyt Dansk Demokrati og det nye er, at det er et direkte og decentralt demokrati. Modellen er taget fra Schweiz. Det direkte demokrati er ikke en erstatning, men et supplement til det repræsentative demokrati. Det direkte demokrati betyder obligatorisk referendum. I tilfældet Kongeriget Danmark skal om det drejer sig om riget, landene og kommunerne og i hver instans.
To procent af befolkningen skal kunne begære en folkeafstemning. De to procent svarer til, hvad der skal til for at komme i Folketinget.

Der skal være et Folkeafstemningsinstituts, som skal fungere som en nødbremse overfor det parlamentariske system.

Vi hedder Agenda 3, fordi det er den tredje agenda og vi er gået ind i det tredje årtusinde. Vi lider ikke af ismer: Værende sig socialisme, liberalisme, nationalisme, kommunisme og islamisme. Men vi har vores helt egen agenda – de uafhængige. Vi er ikke tilknyttet nogen organisationer som fagforeninger eller lignende - men vi er analytikere.

Agendaer om Odder:

  • Gågadeproblematik
  • Færdsel indre by
  • Offentlig transport ift. omegnsbyerne
  • Nøjagtig formgivning af Odder midtby
  • Hou Havn
  • Naturbeskyttelse – herunder offentlighedens adgang til naturområder

Tlf.: 51 22 56 99