Radikale Venstre (B)

Kresten Bjerre

Kresten Bjerre (B)

Præsentation: Jeg har været politisk aktiv, siden jeg var helt ung. Jeg har været medlem af Sønderjyllands Amtsråd, været i den Radikale Hovedbestyrelse. Jeg er rundet af den danske højskoletradition, er vokset op i en præstegård og har i mange år været aktiv i skoleverdenen, - bl.a. som formand for en efterskole. I dag er jeg formand for Odder Højskole. Jeg har siddet i mange bestyrelser både private og offentlige og har opnået stor erfaring og kompetence i bestyrelsesarbejde. Efter mange år som direktør i medie- og softwarebranchen arbejder jeg nu som IT-rådgiver/ salgschef med rådgivning, udvikling og salg af ERP/ business-solutions baseret på open-source.

Hvorfor er jeg i politik?
For mig handler politik om at søge indflydelse og gøre en forskel, at udstikke en retning for det gode liv. Jeg arbejder for kvalitet i hverdagen. Miljø skal prioriteres meget mere målrettet og vi skal tage ansvar lokalt og have gang i en grøn omstilling. Kultur og fritid vægter jeg højt. Lad os få mere kunst. Vi skal have et levende og smukkere bymiljø til gavn for os der bor i kommunen.

Mine mærkesager:

BEDRE VILKÅR TIL VORES BØRN
Vi skal investere mere i vores børn, som er vores vigtigste råstof. Der skal sættes flere midler af. Vi vil hæve kvaliteten. Vi vil fremme både elevernes dannelse, kreative udvikling og det faglige niveau. Vi vil diskutere om strategien med iPads til alle skal revurderes. God undervisning kræver gode rammer for eleverne og for lærernes arbejde. Vil genskabe tillid og opbakning til skolerne.

SÆT GANG I EN GRØN OG BÆREDYGTIG OMSTILLING
Odder Kommune skal trække i den grønne førertrøje. Den grønne omstilling skal imødegå klimaforandringer og knaphed på ressourcer. Vi vil aktivt arbejde for at gennemføre FN’s 17 verdensmål og vise, at vi lokalt vil være med til at tage et globalt ansvar. Vi skal sætte konkrete mål op og trække Odder Kommune i en mere grøn og bæredygtig udvikling. Vi vil ikke bare lade det blive ved snakken, men sætte aktivt gang en grøn udvikling.

DER SKAL MERE GANG I KULTUREN
Odder bruger så få penge på kultur, at vi ligger sidst af alle kommuner. Det er beskæmmende og det skal vi ændre. Vi skal give gode betingelser til en mangfoldighed af kulturaktiviteter. VitaPark er godt på vej og skal udvikles endnu mere til et kulturens væksthus. Musisk udfoldelse og talentudvikling skal have gode vilkår. Det er med til at skabe det gode liv, så vil folk søge hertil, fordi vi har så meget at byde på, - også kulturelt.

Byrådet: Jeg er medlem af byrådet, valgt for de radikale i 2013. Jeg er næstformand i Børn, Unge og Kulturudvalget. Jeg er medlem af bestyrelsen for VitaPark, Hov skole, Musikskolen og Odder Kunstforening. Byrådet har i perioden haft nedsat en række særlige udvalg (§17-4 udvalg), - bl.a. udvalg til udvikling af Odder Midtby og jeg har været medlem af alle de nedsatte udvalg.

Pejlemærker:

  • Sund fornuft og mindre middelmådighed.
  • Mere kvalitet.
  • Løft barren og tænk mere visionært.

Adresse:
Rosensgade 106
8300 Odder

Tlf.: 2280 1250
E-mail: kresten@bjerre.dk 

Facebook LinkedIn 


Helle Vogt Mikkelsen

Alder: 39 år

Beskæftigelse: Kommunikations- og Marketingchef

Kort præsentation:
Jeg arbejder som kommunikations- og marketingchef i en mellemstor dansk virksomhed. Jeg er født og opvokset i det sydjyske og har siden boet i både England og Irland, samt i Aarhus og København, inden min mand og jeg faldt for Odder og købte hus her.
Kommunen skal have styr på sine kerneydelser og kunne tilbyde børn og deres familier et godt, trygt og sikkert børneliv - både mht. gode institutioner, skoler og fritidsaktiviteter.

Politiske mærkesager:

  1. Det gode børneliv
  2. Åben og aktiv dialog i mellem borger og byråd
  3. Odder skal i den grønne førertrøje

E-mailadresse: h.v.mikkelsen@gmail.com

Linkedin Instagram

Povl Henningsen

Alder: 68 år

Beskæftigelse: Virksomhedsejer

Præsentation: Læs mere i denne flyer

E-mailmail@henningsenglobal.com

Hjemmeside Facebook Twitter

 

Kasper Tomshøj

 

Alex Jensen

 

Anders N. Poulsen

 

Jens Jørgensen